Waar staat DSCR voor?

Waar staat DSCR voor?

DSCR betekent Debt Service Coverage Ratio, ofwel dekkingsgraad. Met deze maatstaf wordt aangegeven hoe de betalingscapaciteit van een vastgoedbelegger staat ten opzichte van de financiële verplichtingen. Als de ratio groter dan 1 is, geeft dit aan dat de onderneming kan voldoen aan het totaal van rente en aflossingen.

Hoeveel keer de ebitda lenen?

Voor stabiele (volwassen) ondernemingen werd tot voor kort als indicatie voor een reële waarde van de onderneming veelal de vuistregel gehanteerd van gemiddeld ca. 6 keer de EBITDA. Voor de indicatie van de prijs van de aandelen moet hiervan het saldo van de netto rentedragende schulden worden afgetrokken.

Wat is een waiver van de bank?

Meestal zal een bank eerst een waiver verstrekken. Dit is een schriftelijke bevestiging aan de kredietnemer waarin staat dat er sprake is van een ‘default’ situatie en wordt vermeld hoe lang de bank een dergelijke situatie wil gedogen.

Lees ook:   Is koffie goed voor diabetes 2?

Wat is een goed EBITDA percentage?

Een belangrijk kengetal voor (obligatie)beleggers is dan ook de netto schuld/EBITDA -ratio. Over het algemeen is deze ratio onder de 2 goed, maar boven de 3 is hoog, boven de 4 is te hoog.

Kan EBITDA negatief zijn?

Normaal gesproken zal het saldo van dit bedrag een negatief getal zijn (rentelasten zijn hoger dan rentebaten) en door dit bedrag op te tellen bij EBITDA gaat het totaal van deze 2 omlaag.

Wat is een waiver document?

Een waiver is een document dat is voorzien van informatie over de goederen, de afzender en de geadresseerde. Hiermee wordt in landen waar het document verplicht is, toezicht gehouden op het export- en importverkeer.

Wat is een bankconvenant?

Ook: schuldconvenant, bankconvenant of kortweg convenant. Een bij een door een bank verstrekt krediet behorend document dat de aanvullende afspraken beschrijft waaronder de lening is verstrekt of zal kunnen worden verlengd.

Wat betekent het woord convenant?

Een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen gericht op het realiseren van bepaalde (beleids-) doelstellingen. In een convenant worden schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties vastgelegd.

Lees ook:   Hoe nestelen kraanvogels?