Waar krijg je nog subsidie voor?

Waar krijg je nog subsidie voor?

Sinds 1 januari 2022 kan u onder voorwaarden 30% subsidie krijgen als u uw koophuis isoleert. Ook verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen subsidie aanvragen. Huiseigenaren en VvE’s kunnen ook tegen lagere rente geld lenen om hun woning te isoleren.

Welke subsidies zijn er in 2021?

In totaal trekt het kabinet in 2021 €164 miljoen uit voor de ISDE. De Investeringssubsidie Duurzame Energie biedt sinds 2016 een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van duurzame warmte-installaties zoals warmtepompen en zonneboilers.

Welke subsidies zijn er in de zorg?

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund gedurende de coronacrisis. Het kabinet stelt in 2022 €45 miljoen beschikbaar voor een nieuwe periode van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg. De nieuwe subsidieperiode loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2022.

Wat is een subsidiebedrag?

Een geldbedrag dat de overheid geeft aan iemand of een bedrijf om hem of haar te lokken of te helpen iets te bereiken. Zonder deze subsidie zou een bedrijf zich misschien op een bepaalde plek niet gevestigd hebben.

Wat subsidieert de overheid?

Subsidie is een verzamelnaam voor het instrumentarium dat de overheid heeft om beleidspunten te stimuleren. Vormen van subsidie zijn onder meer: achtergesteld krediet, garanties en investeringspremies. Verschillende activiteiten zijn zonder subsidie van de overheid niet mogelijk of worden onbetaalbaar voor gebruikers.

Welke subsidies zijn er in 2022?

Ook de nieuwe minimale oppervlakte-eisen voor isolatiemaatregelen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2022 worden ingediend….Isolatiemaatregelen.

Subsidiebedrag per m2 Minimale m2
Gevelisolatie € 38 10 m2
Spouwmuurisolatie € 8 10 m2
Dakisolatie € 30 20 m2
Zolder/vlieringvloer € 8 20 m2

Welke subsidies zijn er voor particulieren?

Wij helpen met subsidies, ook voor het inwinnen van advies….Energie besparen in eigen huis

 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
 • Energielabel eigen huis.
 • Hulpmiddelen en tools, o.a. Verbeter je huis.
 • Energiesubsidiewijzer (overheid en banken)

Welke Europese subsidies zijn er?

6 Europese subsidies en regelingen voor ondernemers

 • Eureka.
 • Horizon Europe.
 • Eurostars.
 • EU4Health.
 • Creative Europe Programma.
 • INTERREG.

Hoe bereken je de subsidie?

We helpen je om in drie stappen de hoogte van de subsidie uit te rekenen.

 1. Stap 1: bereken je referentieomzet. Om te kunnen berekenen hoeveel minder de omzet is, moet de subsidieverstrekker eerst weten wat je omzet normaalgesproken is.
 2. Stap 2: Bereken de omzetdaling.
 3. Stap 3: Bereken nu de hoogte van de subsidie.

Wat is subsidie economie?

“Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.”

Wat betekend subsidiëren?

subsidiëren – Directe, meestal monetaire materiële hulp bieden aan personen, groepen of ondernemingen, meestal met als doel de ontvanger te steunen of te promoten.

Wat is een cofinanciering?

Wat is cofinanciering NWO verstaat onder cofinanciering: “Bijdrage van een private of publieke partij -in natura of in geld (in kind of in cash)- aan een door NWO gefinancierd project of programma”.