Waar kan ik mijn geboorteakte vinden?

Waar kan ik mijn geboorteakte vinden?

Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U vraagt het afschrift aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd.

Is het huwelijksregister openbaar?

Het HGR bevat de registraties die volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 worden ingeschreven, waaronder bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden die op verzoek van de partners zijn ingeschreven. U kunt het register kosteloos inzien.

Welke archieven zijn openbaar?

Geboorteakten zijn openbaar vanaf 100 jaar na geboorte van de persoon. Overlijdensakten zijn openbaar vanaf 50 jaar na overlijden van de persoon. Huwelijksakten zijn openbaar vanaf 75 jaar na voltrekking van huwelijk van de personen.

Hoe lang duurt geboorteakte aanvragen?

Hoe lang duurt het Aanvraag online: u ontvangt de akte binnen 10 werkdagen. Aanvraag per post: u ontvangt de akte binnen 4 weken.

Hoe duur is een geboorteakte?

Kosten. Een akte kost € 14,30 (tarief 2022).

Wat staat er op een uittreksel geboorteregister?

In een uittreksel burgerlijke stand kunnen gegevens staan over geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden.

Hoe kun je erachter komen of iemand getrouwd is?

U zoekt in het huwelijksgoederenregister via de website Rechtspraak.nl. De gegevens zijn gratis te bekijken.

Hoe huwelijksdatum opzoeken?

Soms bevat de huwelijksakte bijlagen (‘huwelijksbijlagen’). Deze werden bewaard door de Rechtbank van Eerste Aanleg en werden gedeponeerd in het Rijksarchief. De huwelijksbijlagen kunnen heel interessant zijn omdat ze afschriften bevatten van akten die soms verloren zijn gegaan. Noteer zeker ook de getuigen.

Wat is de beste genealogie site?

Was de site eerst bovenaan Google te vinden met de domeinnaam http://www.stamboom.nl/ nu is het http://stamboom.ngv.nl/. De oude domeinnaam verwijst nu naar Genealogische Computer Vereniging, een afsplitsing van het NGV. Uit de bezoekersstatistieken blijkt dat de site hierdoor ook veel minder bezoekers krijgt.

Wat is een persoonlijk archief?

Particulier archief is archief dat is gevormd door privépersonen of niet-overheidsorganisaties. Voorbeelden zijn het persoonlijk archief van een oud-minister, het werkarchief van een fotograaf, het bestuurlijk archief van politieke partijen of het archief met uitvoeringsdossiers van landelijk opererende stichtingen.

Wat kost een geboorte akte?

Hoe lang is een geboorte akte geldig?

Een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel een datum op. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de organisatie die erom vraagt. U vraagt dit na bij de organisatie die het uittreksel van u wil hebben.