Waar het beste een blusmiddel plaatsen?

Waar het beste een blusmiddel plaatsen?

Brandblussers mag je in principe plaatsen daar waar het jou het best uitkomt, maar ze moeten wel gelijkmatig over de oppervlakte verspreid worden. Aanbevolen locaties zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten. Op die manier wordt jouw vluchtroute het beste beschermd.

Waar hangen draagbare blustoestellen?

Daarom moeten ze op duidelijk zichtbare plaatsen in ophangbeugels of op statieven worden geplaatst. Bovendien moet de toegang tot het blustoestel niet worden gehinderd door het te verwachten brandrisico. Geschikte locaties zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten.

Waar moet je op letten bij schuimblussers?

Een schuimblusser kopen Een 12 liter sproeischuimblusser zal meer dan 2x zo duur zijn en een 2 liter schuimblusser zal duurder zijn per liter dan de 6l blusser. Daarbij moet de sproeischuimblusser voorzien zijn van een Nederlandstalige handleiding op de brandblusser en toegelaten moet zijn op de Nederlandse markt.

Lees ook:   Hoe belangrijk zijn boeren voor de economie?

Welke brandblusser voor werkplaats?

Gaat het om een brandblusser in huis, boot, caravan, of op kantoor of werkplaats, of een grotere ruimte waar veel blusmiddel nodig is. De keuze is dan tussen een kleine brandblusser, een blusser tot 12 kg/liter of een bluswagen. Is de brandblusser voor een buitenruimte, dan moet deze dus vorstbestendig zijn.

Hoe hoog moet een brandblusser hangen?

In ons land moeten brandblussers in bedrijven en openbare gebouwen op maximaal 1 meter hoogte hangen. Deze hoogte wordt gerekend vanaf de bovenkant van de blusser tot aan de grond.

Hoe brandblusser ophangen?

Tips bij het ophangen van een brandblusser

  1. Hang minstens één toestel op een plaats die steeds bereikbaar is, ook bij brand.
  2. Hang het bij voorkeur aan de buitenkant van de toegangsdeur naar de keuken, de stookketel met stookolie, de garage.
  3. Veranker de (bijgeleverde) ophangbeugel stevig in de muur.

Hoe vaak onderhoud brandblussers?

Keuring blusmiddelen verplicht Kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels, vallen onder de REOB, de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. Alle draagbare en verrijdbare blustoestellen moeten minimaal één keer in de twee jaar worden gekeurd.

Lees ook:   Wat betekent het dat God heilig is?

Wat niet doen met CO2 blusser?

Een CO2 brandblusapparaat is in feite geschikt om verschillende types van branden te bestrijden. Enkel op branden met metalen zoals aluminium of magnesium en rechtstreeks op personen kan je het toestel beter niet gebruiken.

Hoe lang blijft schuimblusser goed?

Over het algemeen geldt dat een schuimblusser na 20 jaar echt aan vervanging toe is. Na deze tijd kan de blusser beter niet meer gebruikt worden. Aangeraden wordt om het blustoestel zeker eens in de vijf jaar uitgebreid te laten controleren. Indien nodig, kan de vulling dan worden vernieuwd.

Hoe lang kan je blussen met een schuimblusser?

De tijd dat men met een blusser kan werken is afhankelijk van de hoeveelheid die in de fles zit. Een kleine blusser van 2 liter voor in de auto of caravan is na 15 seconden leeg. Een brandblusser van 6 liter is pas na 50 seconden leeg.

Welke brandblusser voor hout?

Een brandblusser met brandklasse A is geschikt voor het blussen voor vaste materialen zoals textiel, hout en papier. Een brandblusser met brandklasse C is geschikt voor het blussen van gasbranden zoals aardgas, propaan, LPG en butaan.

Lees ook:   Waar kan ik Shetland kijken?

Welke brandblusser voor garage?

Voor een autogarage dien je aan de standaard regeling te voldoen, en is een standaard poederbrandblusser van 6kg aangeraden.