Waar geloven alevieten in?

Waar geloven alevieten in?

De alevitische geloofsbelijdenis verschilt sterk van die van de soennitische meerderheid in Turkije. Zo doen de alevieten doorgaans niet aan de ramadan, gaan ze niet op pelgrimstocht naar Mekka en bidden ze niet in de moskee, maar in de cemevi. Mannen en vrouwen bidden samen in plaats van gescheiden.

What percentage of Indian Muslims are Sunni?

Around 87% of Indian Muslims belong to the various Sunni factions of Islam. India has over 190 million Sunni Muslim and is the largest Sunni populated nation after Indonesia (Indonesian Muslims, numbering 230 million, are nearly 99% Sunni)

Are Sufis Shia or Sunni in India?

In India, there is about 26 % Shiite Muslims and 71 % Sunni Muslims. In the rest 3 % you have the right wing Wahhabis and the super liberal Ahmadis. Sufi is a movement within Islam. It is not a sect, it is a sort of ideology. A Sufi can be either Shia or Sunni.

What kind of Islamic law do Indian Sunnis follow?

Indian Sunnis largely follow the Hanafi school of Islamic law. The majority of Indian Sunnis follow the Barelvi movement which was founded in 1904 by Ahmed Razi Khan of Bareilly in defense of traditional Islam as understood and practised in South Asia and in reaction to the revivalist attempts of the Deobandi movement.

What is the religion of Indian Muslims?

The majority of Indian Muslims (over 85%) belong to the Sunni branch of Islam while a substantial minority (over 13%) belong to the Shia branch. There are also tiny minorities of Ahmadiyya and Quranists across the country. Many Indian Muslim communities, both Sunni and Shia, are also considered to be Sufis.

Waar geloven salafisten in?

Salafisme is een ultra-orthoxe vorm van de islam geïnspireerd op het geloof zoals het werd beleden toen de profeet Mohammed leefde, rond het jaar 600. Salafisten zeggen dat Mohammed en de eerste twee generaties die na hem kwamen de islam beleden op de juiste manier: met een totale onderwerping aan het geloof.

Wat zijn sjiitische moslims?

Het sjiisme is een van de twee grote hoofdstromen binnen de islam, naast het soennisme. Ongeveer 10 à 15 procent van de islamieten is sjiiet, terwijl 85 à 90 procent van de moslims soennitisch is. Het sjiisme is dominant in Iran, maar komt ook voor in andere landen. Zoals Azerbeidzjan, Irak en Bahrein.