Kun je opgeroepen worden voor het leger?

Kun je opgeroepen worden voor het leger?

Sinds 22 augustus 1996 werden er al geen nieuwe dienstplichtigen meer opgeroepen. De opschorting wil zeggen dat burgers geen militaire dienst hoeven te vervullen zolang de veiligheidssituatie dat niet vereist. De Nederlandse krijgsmacht bestaat sindsdien volledig uit (vrijwillige) beroepsmilitairen.

Kun je verplicht worden om te getuigen?

Als de politie u vraagt een getuigenverklaring af te leggen op een politiebureau, bent u dit niet verplicht. Als de rechter u vraagt om te getuigen, bent u dit wel verplicht. U getuigt dan tijdens het gerechtelijk vooronderzoek bij de rechter-commissaris (onderzoeksrechter), of tijdens de zitting bij de strafrechter.

Wie vallen onder het verschoningsrecht?

Verschoningsrecht is het recht van een getuige om te weigeren antwoord te geven op vragen, die door een rechter aan hem of haar worden gesteld. Getuigen kunnen een belangrijke rol in rechtszaken spelen, soms een doorslaggevende rol.

Wie heeft recht op verschoningsrecht?

De volgende personen kunnen gebruik maken van het verschoningsrecht: de (vroegere) echtgenoot of geregistreerd partner van een procespartij; de bloed- en aanverwanten (tot de tweede graad) van een procespartij of van diens echtgenoot of geregistreerd partner; personen die tot geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van …

Heb je als getuige zwijgrecht?

Als verdachte heb je een algeheel zwijgrecht. Dat betekent dat je bij elke vraag – ongeacht de aard ervan – mag zwijgen. Als getuige ben je echter verplicht de waarheid te verklaren en moet je in beginsel alle vragen beantwoorden.

Wat is verschoning?

verschoning – Zelfstandignaamwoord 1. het voorzien van schoon (onder)goed ♢ Ik heb na een week dragen echt wel behoefte aan een verschoning!! 2. (formeel) excuus, verontschuldiging ♢ U bent mij een verschoning schuldig, brulde de getergde advocaat!!…

Wat is het verschoningsrecht?

Wat is verschoningsrecht? Het recht dat een getuige op grond van zijn familierelatie met de verdachte of op grond van zijn beroep heeft om vragen van de rechter onbeantwoord te laten. Een getuige mag zich ook verschonen van het geven van een antwoord als hij zichzelf daardoor zou belasten.

Wie kan zich beroepen op het verschoningsrecht?

personen die familie zijn van één van de procespartijen (denk aan echtgenoot, kinderen en ouders); personen die door te verklaren strafbare feiten moeten bekennen waarvoor zij of iemand uit hun familie kan worden vervolgd; personen met een beroepsgeheim zoals een arts, advocaat of dominee.