Kun je nog onder een bod uit?

Kun je nog onder een bod uit?

Als de verkoper uw bod accepteert, zit u nog niet aan de koop van het huis vast. De koopovereenkomst is pas geldig als u het contract tekent. U kunt uw bod dus nog intrekken of de voorwaarden veranderen.

Is een makelaar verplicht een bod door te geven?

Mag de makelaar het bod vertellen? Nee, de makelaar mag jou niet concreet vertellen wat andere partijen hebben geboden. Hij kan wel aangeven dat er meerdere geïnteresseerden zijn, maar jij moet zelf uiteindelijk jouw bod bepalen.

Hoe bindend is een schriftelijk bod?

Lees ook:   Waar kan je het beste Formule 1 tickets kopen?

Helaas, eens een bod is uitgebracht en de verkoper dit aanvaardt, is de verkoop een feit. Ongeacht de manier waarop dit plaatsvond: zowel mondeling als schriftelijk is een bod dus bindend. Enkel wanneer de verkoper het bod nog niet aanvaard heeft, kan u het bod nog intrekken.

Wat doen als makelaar niet reageert op bod?

Zorg er daarom voor dat je een deadline opstelt voor jouw bod. Wanneer je dan geen reactie krijgt, kun je gelijk naar een nieuwe woning op zoek gaan. Ook zet je hiermee druk op de verkopende partij. Deze wil immers ook dat de woning verkocht wordt, en zal dus ook moeten reageren om te verkopen.

Hoe lang is een bod bindend?

De aankoopbelofte is geldig voor een opgegeven termijn. Bijvoorbeeld: een maand. Gedurende die geldigheidsduur van één maand ben je verplicht de woning aan te kopen. Het tekenen van de aankoopbelofte is voor de koper bindend.

Hoe een bod intrekken?

Zolang de verkoper het bod (waaraan geen tijdsduur is gekoppeld) niet aanvaardde, kan je als kandidaat-koper dit wel nog intrekken. Stuur daarvoor een aangetekende brief aan de verkoper. Het veiligste is daarbij het bod niet dadelijk in te trekken maar eerst een korte opzegtermijn (van bv. enkele dagen) na te leven.

Lees ook:   Kun je gebakken oesterzwammen invriezen?

Hoe snel moet een makelaar reageren op een bod?

Hoelang het duurt voordat je een tegenbod ontvangt, hangt af van de situatie en de strategie van de verkoper. Over het algemeen antwoordt de verkopend makelaar telefonisch op jouw openingsbod, al dan niet met een tegenbod. Gewoonlijk reageert de verkopend makelaar eerder bij een goed bod.

Kan je een bod weigeren?

Ja. Het is geen verplichting om het bod te aanvaarden, maar de overeenkomst met de vastgoedmakelaar kan wel vermelden dat de makelaar zijn commissieloon definitief verwerft vanaf het moment dat de koper een schriftelijk geldig bod uitbrengt.

Is een bod per mail op een huis bindend?

Brengt een kandidaat-koper een concreet bod uit, dan is dat bindend, ook als dit gebeurt via e-mail of sms. Als de verkoper laat weten dat hij ingaat op het bod, is de overeenkomst een feit en moet de bieder het pand kopen tegen de geboden prijs. Daarmee is de verkoopovereenkomst gesloten.

Lees ook:   Wat is een keelslijm?

Is een bod op een huis via mail bindend?

De wetgeving is hierover heel duidelijk: een uitgebracht bod is altijd bindend. Zelfs al wordt dat bod uitgebracht via de telefoon, e-mail, sms, of zelfs geschreven op een bierkaartje. Eens de verkoper en koper het eens zijn over een bedrag, is de verkoop officieel.

Hoe lang duurt het voordat makelaar reageert op een bod?

‘ ‘De verkopend makelaar geeft mij, de aankoopmakelaar, een terugkoppeling,’ vertelt Meulendijks. Dat kan binnen één uur, twee uur, binnen twee dagen. ‘Als je er als aankoopmakelaar geen tijdslimiet bij zet, dan is daar geen vastgestelde termijn voor.

Hoe snel reactie na uitbrengen bod?