Kan mijn werkgever mijn opleiding betalen?

Kan mijn werkgever mijn opleiding betalen?

Afspraken studiekostenbeding Als u een studie of opleiding volgt, krijgt u meer kennis of vaardigheden. Dit kan zorgen voor een voordeel in uw werk. Daarom kiest uw werkgever er soms voor om studiekosten voor u te betalen. Uw werkgever mag met u afspreken dat u deze studiekosten terugbetaalt als u stopt met werken.

Hoe kan ik mijn studie betalen?

U betaalt het lesgeld voor uw opleiding aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli). U betaalt het lesgeld in 1 keer of in 9 gelijke termijnen.

Is cursus werktijd?

Opleiding = arbeidstijd? In principe is de tijd die uw werknemer spendeert aan zijn beroepsactiviteit arbeidstijd. Ook een opleiding in functie van het werk wordt beschouwd als arbeidstijd omdat uw werknemer dan niet vrij met zijn tijd kan omgaan.

Wat moet er in een studieovereenkomst staan?

Wat moet er minimaal in de studieovereenkomst staan? De soort cursus/opleiding/studie, naam, startdatum, duur, kosten van de studie. Specifiek vermelden welke kosten je wel en niet betaald. (Boekengeld, reiskosten, examengeld?)

Wat is terugbetalingsregeling?

Het is een werkgever toegestaan om met een werknemer afspraken te maken over de terugbetaling van studiekosten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke studiekosten aanvankelijk door de werkgever zijn voldaan. Deze bevoegdheid, de terugbetalingsbevoegdheid, is echter niet onbeperkt.

Wat valt onder studiekosten werkgever?

Bij de studiekosten die u onbelast aan uw medewerkers kunt vergoeden, kunt u denken aan lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek. Een vergoeding voor een studeerruimte en de inrichting daarvan valt wel onder de loonbelasting, behalve als het om arbovoorzieningen gaat.

Welke maanden collegegeld betalen?

Het collegegeld wordt geïnd in de laatste week van de maanden september, november, januari, maart en mei. Per termijn betaal je 1/5 deel van je collegegeld. Bij de eerste termijn wordt, naast 1/5 deel van je collegegeld, ook de administratiekosten geïnd.

Waar moet ik mijn schoolgeld betalen?

Het lesgeld voor het schooljaar 2021-2022 is € 608,-. Betaling gaat via Mijn DUO. U kunt het hele bedrag in 1 keer betalen, maar het mag ook in 9 termijnen. De lesgeldrekening komt half september.

Wat valt onder arbeidstijd?

Onder arbeidstijd vallen de uren die je werkt in opdracht van je werkgever. Daar kan bijvoorbeeld ook een cursus onder vallen, als je werkgever je verplicht om die cursus te volgen. De uren die je per week of per jaar werkt heten de arbeidsduur.

Kan een werkgever je zomaar minder uren laten werken?

U mag in overleg met uw werkgever meer of minder uur per week gaan werken. Daarbij maakt het niet uit of u een tijdelijk of vast contract heeft. Om meer of minder te werken moet u een schriftelijk verzoek doen en voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw verzoek te weigeren.

Wat is een Opleidingsovereenkomst?

Een opleidingsovereenkomst stelt u op wanneer u een werknemer graag een opleiding wilt laten volgen. Als werkgever weet u welke opleiding zinvol is en of uw onderneming kan floreren met de extra kennis.

Waar moet een Studiekostenbeding aan voldoen?

de schriftelijke studiekostenovereenkomst moet helder te zijn; de terugbetalingsverplichting van de studiekosten moet worden beperkt tot een bepaalde periode; er dient een glijdende schaal te zijn toegepast, wat inhoudt dat de verplichting tot terugbetaling vermindert naarmate de arbeidsovereenkomst langer voortduurt.