Kan je zelf een contract opstellen?

Kan je zelf een contract opstellen?

Ja, dat kan. Zelf een contract opstellen is soms zelfs aan te raden, wanneer het om kleine belangen gaat. Sterker nog: bij zéér kleine belangen is een contract opstellen vaak niet eens noodzakelijk en is een mondelinge overeenkomst ook voldoende.

Wat moet er in een samenwerkingscontract?

Succesvolle samenwerking – waar moet ik op letten?

  • Visie en strategie. Bij een samenwerking is het belangrijk de visie en strategie vast te stellen.
  • Maak goede afspraken. Er moeten ook operationele afspraken gemaakt worden.
  • Breng risico’s in kaart.
  • Goede communicatie.
  • Uit elkaar.
  • Advies bij samenwerking.

Wat mag niet in een contract?

Je werkgever mag niet zomaar de arbeidsvoorwaarden van je contract aanpassen. Dat zijn de afspraken over bijvoorbeeld je loon of vakantiedagen. Maar er is een uitzondering. Als er in je arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding staat, dan mag je werkgever dat wel doen.

Wat kost een contract opstellen?

Tarieven overeenkomsten opstellen

Aandeelhoudersovereenkomst vanaf € 899,-
Aannemingsovereenkomst vanaf € 399,-
Agentuurovereenkomst vanaf € 349,-
Arbeidsovereenkomst vanaf € 249,-
Beheerovereenkomst vanaf € 349,-

Wat zijn redenen om een overeenkomst schriftelijk te maken?

Schriftelijke overeenkomst In veel gevallen wordt het aangeraden een overeenkomst schriftelijk te sluiten, omdat het dan gemakkelijker is om de gemaakte afspraak aan de tonen. Dit kan verwarring en discussie voorkomen. Sommige overeenkomsten zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Waar moet je op letten bij samenwerken?

Wat is een standaard contract?

Een voorbeeld arbeidsovereenkomst is vaak een tekstbestand dat je kunt aanpassen in Microsoft Word of een andere tekstverwerker. In dit document staan standaardonderdelen die je kunt aanvullen met specifieke afspraken tussen jou en je werknemer.