Kan je je nog inschrijven na 1 juni?

Kan je je nog inschrijven na 1 juni?

Wettelijk gezien mag een onderwijsinstelling jouw aanmelding weigeren als deze na 1 mei binnenkomt, als je je nog niet eerder voor een opleiding hebt aangemeld of aan een selectieprocedure voor een opleiding met numerus fixus hebt meegedaan. De onderwijsinstelling beslist in dat geval dus over jouw toelating.

Wat als je je p niet haalt in 2 jaar?

Als je niet binnen 2 jaar je propedeuse, en dus je 60 studiepunten hebt behaald moet je van school af omdat je niet ‘HBO waardig’ bent. Ook al zit je dan al in het tweede jaar, je moet de volgende HBO opleiding weer gewoon in het eerste jaar starten.

Wat als je een vak niet haalt?

Voor de meeste vakken zijn er per jaar twee of drie tentamenkansen. Blijven zitten bestaat niet. Wanneer de student een vak niet haalt, moet hij dat net zo lang herkansen tot het wel gehaald is. Het kan dus voorkomen dat iemand in zijn derde jaar zit maar nog vakken uit het tweede of eerste jaar moet halen.

Wat als je te weinig studiepunten hebt?

Als u geen leerkrediet meer hebt, heeft de universiteit of hogeschool het recht om u te weigeren of om verhoogd inschrijvingsgeld te vragen. Het leerkrediet werd ingevoerd in 2008. Studies die u daarvoor bent begonnen, tellen dan ook niet mee voor de stand van uw leerkrediet.

Kan ik me nog inschrijven voor een studie?

Hebben ze zich uiterlijk op 1 mei voor het eerst aangemeld? Dan kunnen zij zich tot 1 september van een studiejaar voor die andere studie aanmelden. Ze behouden dan hun toelatingsrecht. Studenten die zich pas ná 1 mei voor het eerst aanmelden, kunnen door de opleiding geweigerd worden.

Heb je een BSA in het tweede jaar?

Elke student krijgt een studieadvies aan het einde van het 1e studiejaar. Het bsa kan negatief zijn. Afhankelijk van het beleid bij uw instelling moet u dan stoppen met uw opleiding.

Wat als je je p niet haalt in jaar 1?

Haal je niet genoeg studiepunten in het 1e jaar of haal je die bepaalde tentamens niet, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding.

Hoe vaak mag je een vak herkansen?

Je kunt twee keer per studiejaar deelnemen aan een tentamen/herkansing. Let op: Iedere aanmelding geldt als deelname, ook als je niet komt of bent gekomen. Heb je een tentamen of herkansing gemist dan moet je je, wanneer dat tentamen weer wordt aangeboden, opnieuw inschrijven.

Kan je meer dan 60 studiepunten opnemen?

Je neemt maximaal 60 studiepunten op. Wil je meer opnemen, bekijk dan in de regels voor het samenstellen van een GIT of je voldoet aan de voorwaarde. Je kan niet meer studiepunten opnemen dan de stand van je leerkrediet toelaat.

Wat als je van studie wisselt?

Je hebt recht op een zogeheten ‘overbrugging’ als je binnen 4 maanden met je nieuwe opleiding begint. Vul de wijzigingshulp in op Duo.nl dan weet je precies wat je moet regelen.

Kan je je op 1 mei nog inschrijven?

Voor een associate degree-opleiding of bacheloropleiding aan een universiteit of hogeschool meldt u zich uiterlijk op 1 mei aan. Dit doet u op Studielink.nl. Voor sommige opleidingen geldt een andere deadline. Bijvoorbeeld voor masteropleidingen en opleidingen met een numerus fixus.

Waarom voor 1 mei inschrijven?

Inschrijven voor een opleiding voor 1 mei. Waarom is dat slim? Als je vóór 1 mei jezelf aanmeldt bij een opleiding via Studielink dan heb je toelatingsrecht. Met andere woorden; een opleiding moet jou altijd toelaten als student als je voldoet aan de toelatingseisen die de opleiding stelt.

Hoe vaak kun je overbrugging aanvragen?

Dit noemen we een ‘overbrugging’. U mag maximaal 4 maanden overbruggen. Is zowel uw oude als nieuwe studie een opleiding aan hbo of universiteit? Dan krijgt u geen overbrugging.

Wat met studiepunten als je van richting verandert?

In het onderwijs- en examenreglement van je onderwijsinstelling staat tot wanneer je kan uitschrijven met teruggave van je leerkrediet. Verander je van richting voor de datum die je instelling bepaalde, dan krijg je het ingezette leerkrediet terug. Verander je na die datum, dan ben je het leerkrediet kwijt.

Kan je je studie onderbreken?

Stoppen met je studie betekent wel dat je wat dingen moet regelen: Schrijf je uit bij je school of universiteit. Dit doe je via Studielink of via de school zelf. Zet je studiefinanciering en studenten OV stop.

Kan je tijdens je studie een tussenjaar nemen?

Uit onderzoeken blijkt inmiddels ook dat een goed besteed tussenjaar ook een positieve invloed heeft op je studieresultaten tijdens een HBO – of WO studie. Je bent gemotiveerder om aan een studie te beginnen en de kans op een verkeerde studiekeuze is kleiner.