Kan ik mijn studiepunten terug krijgen?

Kan ik mijn studiepunten terug krijgen?

Je krijgt studiepunten terug In het onderwijs- en examenreglement van je onderwijsinstelling staat tot wanneer je kan uitschrijven met teruggave van je leerkrediet. Je moet wel altijd uitschrijven voor de start van de examens.

Kan je meer dan 60 studiepunten opnemen hogent?

Bij uitzondering kan een student een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor het opnemen van een geïndividualiseerd jaarprogramma met meer dan 60 studiepunten, respectievelijk meer dan 30 studiepunten (semester 2).

Hoeveel studiepunten mag je opnemen Artevelde?

Afwijkingen van deze regel worden opgenomen in de opleidingsinformatie en/of de ECTS‐ fiche. studiepunten en ten hoogste 150 studiepunten; • voor een bachelor‐na‐bacheloropleiding ten minste 30 studiepunten.

Waar studiepunten terugvragen?

Je kan bij de Raad enkel het leerkrediet terugvorderen voor die opleidingsonderdelen waarvan je minstens één examenkans niet hebt kunnen benutten wegens overmacht (ziekte, overlijden van een familielid, …).

Lees ook:   Wat als je geen kantoorbaan wilt?

Hoeveel studiepunten mag je opnemen hogent?

Dat modeltraject kan je voltijds of deeltijds volgen. voltijds Het voltijdse model houdt in dat je een pakket van 60 studiepunten opneemt in twee opeenvolgende semesters, een academiejaar dus. deeltijds Het deeltijdse model houdt in dat je per academiejaar minder dan 60 studiepunten opneemt.

Hoeveel studiepunten moet ik opnemen?

Als je een bacheloropleiding, initiële masteropleiding of schakelprogramma volgt, moet je jaarlijks minimum 25 studiepunten opnemen over al je opleidingen en contracttypes heen, tenzij je met minder dan 25 studiepunten kan afstuderen in een van de opleidingen waarvoor je bent ingeschreven.

Hoe werken studiepunten Artevelde?

Hoe werkt het? Bij je inschrijving haal je het aantal studiepunten dat je dat academiejaar opneemt uit je rugzak. Op het einde van het academiejaar krijg je de studiepunten terug van de opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd bent en waarvoor je dus een credit hebt verworven (zie voorbeelden).

Hoeveel studiepunten kan je delibereren?

Binnen een bacheloropleiding bedraagt je tolerantiekrediet dus altijd maximum 18 studiepunten, zelfs al zou je in de praktijk 190 studiepunten volgen. Je gaat je bacheloropleiding starten of na een onderbreking hervatten vanaf academiejaar 2021-2022.

Lees ook:   Wie bepaalt brandstofprijzen?