Kan ik mijn huurwaarborg lenen?

Kan ik mijn huurwaarborg lenen?

Toch zijn er steeds meer mensen die de huurwaarborg niet meer kunnen betalen. Daarvoor is een ideale oplossing bedacht: de bankwaarborg. Dit is een oplossing die speciaal door de overheid bedacht is. De bank mag dan voor maximaal drie maanden huur op een rekening van de huurder zetten.

Waar staat borg voor?

Borg is een verkort woord voor waarborg of onderpand. Een huurder betaalt borg aan de verhuurder aan het begin van de huurperiode en dit moet ervoor zorgen dat een huurder de woning goed onderhoud. Eventuele schade (veroorzaakt door de huurder) kan gevolgen hebben voor het (gedeeltelijk) terugkrijgen van de borg.

Hoe huurwaarborg vrijgeven BNP Paribas Fortis?

Maak gewoon een afspraak op uw BNP Paribas Fortis kantoor. Hier tekenen alle betrokken partijen een document voor vrijgave. Is er wel betwisting over een eventuele vergoeding voor schade, dan komt de huurwaarborg enkel vrij na een juridische beslissing.

Lees ook:   Wat gebeurde er in 1973 in Belgie?

Wanneer krijgt u uw huurwaarborg terug?

Wanneer uw huurcontract afloopt of wanneer u het zelf opzegt, krijgt u uw huurwaarborg terug. Dat is de som ter waarde van 2 maanden huur die op een vaste rekening werd geparkeerd of via een bankwaarborg werd vastgelegd.

Wanneer moet de huurwaarborg opgesteld worden bij een financiële instelling?

Als de huurwaarborg opgesteld is bij een of ander financiële instelling, dan moet dit gebeuren door een formulier te ondertekenen dat bestemd is voor de bank of de andere instelling waar het geld geblokkeerd is en waarin staat dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan en dat de som geld dus aan hem kan worden teruggegeven.

Wanneer kan de huurder een bankwaarborg in dienen?

De huurder is verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort. De financiële instelling kan de waarborg niet weigeren omwille van de kredietwaardigheid van de huurder.

Lees ook:   Is Rico nog wereldkampioen?