Kan ik met verblijfsvergunning reizen naar Engeland?

Kan ik met verblijfsvergunning reizen naar Engeland?

U mag ook niet op basis van een Nederlandse verblijfsvergunning reizen naar Engeland. Op de website van UK VISAS AND IMMIGRATION kunt u alle informatie vinden over het aanvragen van een visum. Op de website kunt u ook uw visumaanvraag starten.

Is verblijfsvergunning geldig reisdocument?

Vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning kunnen een reisdocument voor vreemdelingen aanvragen. Met dat reisdocument kan de houder reizen buiten Nederland.

Heb je visum nodig voor Engeland met verblijfsvergunning?

Visumplicht Groot-Brittannië Mensen met een reisdocument en/of visumplichtige buitenlanders (die met een verblijfsvergunning of Schengen-visum in Nederland verblijven, onafhankelijke of ze getrouwd zijn met een Nederlander) moeten wèl een visum aanvragen voor Groot-Brittannië.

Kan ik met mijn ID naar Ierland?

Voor Ierland is een identiteitskaart voldoende om mee te reizen. Uw identiteitskaart of paspoort moet altijd geldig zijn tijdens uw verblijf. Voor Ierland heeft u geen visum nodig.

Kan ik met een Belgische verblijfsvergunning reizen?

Als erkend vluchteling of subsidiair beschermde met verblijfsrecht in België kan je visumvrij reizen naar een ander Schengenland, Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië en Roemenië en er gedurende maximum 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen verblijven als je een geldig reisdocument hebt.

Welke landen mag je met verblijfsvergunning?

Dit betekent dat burgers van deze landen vrij mogen reizen naar de landen in het Schengengebied….Schengenlanden

  • België
  • Denemarken (zonder Faeröer en Groenland)
  • Duitsland.
  • Estland.
  • Finland.
  • Frankrijk (zonder Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion)
  • Griekenland.
  • Hongarije.

Kan je met een verblijfsvergunning vliegen?

Kan ik met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning in Europa reizen zonder visum? ​U kunt met uw Nederlandse verblijfsvergunning maximaal 90 dagen per 180 dagen zonder visum in een ander Schengenland verblijven. U hebt daarvoor geen apart visum nodig.

Wat valt er onder reisdocumenten?

De meeste Nederlandse burgers reizen en identificeren zich met een paspoort en de identiteitskaart (ID-kaart). Daarnaast zijn er nog een aantal andere reisdocumenten. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) beheert het systeem van reisdocumenten.