Kan ik in een handelspand wonen?

Kan ik in een handelspand wonen?

Als je de functie van een pand (deels) wilt veranderen, moet je in principe een vergunning aanvragen. Verbouw je een handelspand tot woning, dan heb je mogelijks recht op een vrijstelling van roerende voorheffing. Dit zijn de voorwaarden: Je volledige pand heeft een maximale vloeroppervlakte van 15 are.

Kan ik in een bedrijfspand wonen?

U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. U heeft hier een vergunning voor nodig. Gebouwen die niet zijn bedoeld als woning zijn bijvoorbeeld een kantoorgebouw of een winkel. U vraagt dan een omgevingsvergunning aan voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Kan ik woning omvormen tot handelspand?

Bij een functiewijziging wordt de hoofdfunctie van een bepaald gebouw gewijzigd. Een woning wordt bijvoorbeeld omgebouwd tot een handelspand of een meergezinswoning. Voor functiewijzigingen heb je een omgevingsvergunning nodig. Op www.ruimtelijkeordening.be vind je onder het item ‘Vergunningen’ ook heel wat informatie.

Lees ook:   Wie is de bekendste jezuiet?

Hoe een bestemmingswijziging aanvragen?

Eerst moet je nagaan welke vergunde functie het gebouw op dit moment heeft. Vervolgens kan je jouw aanvraag voor een bestemmingswijziging zowel digitaal als via papier indienen. Aanvragen via papier kost geld, dus kijk altijd eerst even online op de website van het Omgevingsloket.

Wie betaalt kadastraal inkomen handelspand?

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen. De berekening van de onroerende voorheffing gebeurt op basis van het kadastraal inkomen. De onroerende voorheffing valt ten laste van de verhuurder. Die mag deze nooit doorrekenen aan de huurder.

Wat betekent handelspand?

Concreet gaat het om: alle zaken die normaal gezien als een winkel worden beschouwd of waar ambachtslieden rechtstreeks in contact staan met het publiek. banken, wisselagenten, verzekeringsmakelaars, reisagenten, vastgoedmakelaars, transporteurs …

Wat kost een woonbestemming?

Voor een wijziging in het bestemmingsplan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Houdt u er rekening mee dat dit een vrij moeilijke en dure procedure kan zijn. Alleen de aanvraag kost op dit moment in de meeste gemeenten tussen de 10.000 en de 12.000 euro.

Lees ook:   Hoe oud kunnen katten worden in katten jaren?

Welke bestemming heeft een pand?

De plankaart lezen Heeft u een pand of locatie op het oog, zoek deze dan op de plankaart van uw gemeente op. De kleur op de kaart geeft de bestemming aan. Bijvoorbeeld: geel is “wonen” en paars is “bedrijven”. Vervolgens kunt u in de regels lezen wat elke bestemming betekent: wat mag wel en wat mag niet op de locatie.

Wat is een woonfunctie?

Een woonfunctie in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is een gebruiksfunctie voor het wonen. De meest voorkomende woonfuncties zijn de woonfunctie voor particulier eigendom (eigen huis of woning) en woongebouwen (flats of appartementencomplexen).

Wat is een bestemmingswijziging?

Definities die `bestemmingswijziging` bevatten: Bestemmingswijziging = In het erfpachtcontract staat een bestemming omschreven. Als men een kantoorruimte als woonhuis gaat gebruiken of een winkel als bedrijfsruimte, dan is sprake van een bestemmingswijziging.

Hoe vraag ik een functiewijziging aan?

Het veranderen van de functie van uw woning of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als u geen werken uitvoert, moet u een vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen.

Lees ook:   Hoeveel zwangerschapsverlof in Zweden?

Wat kost een bestemmingswijziging?

De procedure tot bestemmingswijziging zou in die situatie ten minste een half jaar duren en zou ongeveer € 4.500,00 gaan kosten. De wijziging van het gebruik van een bestaand pand (in dit geval van bedrijf naar wonen) is echter een categorie die is opgenomen in de kruimellijst.