Kan ik anoniem getuigen?

Kan ik anoniem getuigen?

Anoniem getuigen strafzaak In sommige gevallen kan het zo zijn dat getuigen ernstig worden bedreigd en daardoor niet meer durven getuigen. Voor hen kan de rechter besluiten dat de getuigenverklaring anoniem wordt gedaan.

Wat is een Partijverklaring?

In een gerechtelijke procedure geldt het uitgangspunt dat partijen bewijs op alle mogelijke manieren kunnen leveren (art. 152 lid 1 Rv). Een uitzondering op deze regel is die van de partijverklaring: dit is de verklaring van een partij die zelf als getuige in de procedure wordt gehoord.

Kan een advocaat een getuige oproepen?

Vóór de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting kan de advocaat aan de officier van justitie verzoeken door haar opgegeven getuigen op te roepen.

Wat is een onafhankelijke getuige?

Onafhankelijke getuigen wegen over het algemeen zwaarder. Het gaat er onder meer om dat er geen belang is bij de verklaring. Ook speelt mee of er een band met de personen is die wel belang hebben. Wie er getuigt is dus inderdaad van belang.

Wie zijn Partijgetuigen?

Met een partijgetuige wordt bedoeld één van de betrokken partijen, daaronder wordt dan doorgaans ook de partner, zoon/dochter etc begrepen.

Wat is een getuigenbewijs?

Getuigenbewijs is naast bewijs door geschriften een belangrijke manier van bewijslevering in de civiele procedure. Naast de toepassing van rechtsregels gaat het in de civiele procedure vaak om de toedracht van feiten, om waarheidsvinding.

Hoe getuige oproepen?

een partij kan getuigen oproepen (artikel 8:60 lid 4 Awb). De partij kan de getuige zelf meebrengen naar de zitting of bij aangetekende brief of deurwaardersexploot oproepen. Voorwaarde is dat daarvan uiterlijk 10 dagen voor de zitting mededeling is gedaan aan de rechter en de overige partijen.

Wat is Partijgetuige?

Met een partijgetuige wordt bedoeld één van de betrokken partijen, daaronder wordt dan doorgaans ook de partner, zoon/dochter etc begrepen. Een partner, zoon/dochter of collega zal meestal geen belastende verklaring afleggen voor de “eigen” partij waar men een relatie mee heeft.

Wie zijn Partijgetuige?

Als partijgetuigen in de zin van artikel 164 Rv. zijn aan te merken: formele en materiële procespartijen, statutaire bestuurders en andere wettelijk of statutair tot vertegenwoordiging van een formele of materiële procespartij bevoegde personen, beoordeeld naar het tijdstip waarop zij als getuige worden gehoord (vgl.