Kan ik 5 jaar eerder met pensioen?

Kan ik 5 jaar eerder met pensioen?

Wil je je pensioen meer dan 5 jaar voor je AOW-leeftijd laten ingaan? Dan mag je je pensioendatum vervroegen maar moet je ook echt stoppen met werken. Je kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen. Dan werk je bijvoorbeeld 1 dag minder en laat je je pensioen voor een deel ingaan.

Wie kan met vervroegd pensioen?

Je kan dit vanaf 60 jaar, als je aan de vereiste leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet. Vanaf 2016 heb je bijvoorbeeld recht op pensioen wanneer je 62 jaar oud bent en een loopbaan van 40 jaar achter de rug hebt. Enkel personen met een lange loopbaan zullen nog op hun 60ste met pensioen kunnen gaan.

Hoeveel belasting betaal je over pensioen afkoop?

Lees ook:   Welke acculader voor scooter?

Over de afkoopsom betaalt u inkomstenbelasting die kan oplopen tot maximaal 49,5%; De eenmalige uitkering heeft mogelijk een negatieve invloed op de hoogte van toeslagen of andere uitkeringen die u ontvangt, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of een bijstandsuitkering.

Hoeveel van je pensioen kun je straks in een keer opnemen?

Afkoop 10% ineens Afkoop is een keuzerecht voor de deelnemer, de pensioenuitvoerder is verplicht om hieraan mee te werken. Er mag maximaal 10% in een keer op pensioendatum worden opgenomen, minder mag dus ook. Bij deeltijd pensioen mag er telkens 10% van het deel van het pensioen dat ingaat worden afgekocht.

Hoe ver kun je je pensioen naar voren halen?

Je kunt je pensioendatum uitstellen. Voor 1 januari 2017 moest je dan ook echt doorwerken. Sindsdien is doorwerken niet verplicht. Je kunt je pensioen maximaal 5 jaar na je AOW-leeftijd laten ingaan.

Wanneer kan ik met pensioen gaan?

Wanneer kan ik met pensioen gaan? | Federale Pensioendienst. U kunt met pensioen gaan vóór de wettelijke pensioenleeftijd als u voldoet aan de vereiste loopbaanduur en leeftijd. U kunt met pensioen gaan vóór de wettelijke pensioenleeftijd als u voldoet aan de vereiste loopbaanduur en leeftijd.

Lees ook:   Wanneer kan ik ibuprofen gebruiken?

Wanneer kan je vervroegd worden met pensioen?

Ben je geboren vóór 1 januari 1956 en voldoe je net niet aan de voorwaarden, dan kan je toch vervroegd met pensioen op 62 jaar na een loopbaan van 37 jaar.

Wanneer is de pensioenrichtleeftijd vastgegeven?

De pensioenrichtleeftijd is geen vast gegeven: werknemers kunnen meestal eerder met pensioen gaan als ze dat willen. De marges waarbinnen mensen met pensioen kunnen gaan, verschillen per pensioenfonds. Bij het metaalfonds PME is dat bijvoorbeeld vanaf 55 jaar, bij het ambtenarenfonds ABP 60 jaar.

Wat is de wettelijke pensioenleeftijd voor een gewone werknemer?

Voor een gewone werknemer is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar tenzij je in een bijzonder stelsel hebt gewerkt, zoals mijnwerkers, zeevarenden of vliegend personeel van de burgerluchtvaart. Als gewone werknemer kan je ten vroegste op 60 met pensioen gaan, afhankelijk van je leeftijd en je loopbaan.