Kan een VvE zonder bestuur?

Kan een VvE zonder bestuur?

Wettelijk en reglementair kan een VvE niet zonder een bestuur. Wanneer het VvE bestuur wil opstappen, doet de vergadering van eigenaars er verstandig aan om geen ontslag te verlenen totdat er nieuwe bestuurders zijn benoemd.

Wat mag een VvE-beheerder?

Vaak is dat het doen van de administratie, het regelen van de financiën van de VvE en de incasso van de servicekosten (financieel beheer) en het regelen van het onderhoud (technisch beheer). Ook het bijhouden van de verzekeringen van de VvE hoort vaak bij de taken van de beheerder.

Wat mag VvE bestuur declareren?

U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.

Kan een vereniging bestaan zonder bestuur?

Een vereniging zonder bestuur, kan dat? Juridisch is het mogelijk dat een vereniging geen bestuursleden heeft, namelijk indien alle (resterende) bestuursleden ontslagen worden, aftreden, of ontslag nemen.

Wie kiest bestuur VvE?

Naast de vergadering van eigenaars heeft een VvE een bestuur, dat gekozen wordt door de vergadering en zijn bevoegdheid ontleent aan de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement en de besluiten van de vergadering van eigenaars.

Wat valt onder VvE Beheer?

Een actieve VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Bijvoorbeeld de gevel of het dak. Alle eigenaars maken maandelijks geld over aan de VvE voor klein onderhoud en de gezamenlijke kosten. Ook is er een reservefonds.

Waarom VvE Beheer uitbesteden?

De werkzaamheden binnen ieder onderdeel zijn uiteenlopend en vragen tijd en energie om uit te voeren. Bovendien hebben leden van VvE kennis nodig van de verschillende vakgebieden om succesvol de VvE te besturen. Om deze reden kiezen VvE’s er vaak voor om hun VvE administratie uit te besteden.

Wat valt er onder onkosten?

Een onkostenvergoeding (of kostenvergoeding) is een vergoeding die vooral werkgevers aan hun werknemers kunnen toekennen ter compensatie van kosten die werknemers maken bij de uitoefening van hun functie. Zo krijgen veel werknemers van hun werkgever een onkostenvergoeding voor hun woon-werk verkeer.

Welke rechten heeft een VvE?

Ieder VvE-lid heeft het recht om bij de vergadering te zijn en een stem uit te brengen. Voor een geldig besluit geldt doorgaans een quorum, ofwel een minimum aantal stemmen dat moet zijn uitgebracht. In het splitsingsreglement staat welk aantal stemmen daarvoor vereist is en of de stem van elk lid even zwaar weegt.