Kan een verkoper zich terugtrekken?

Kan een verkoper zich terugtrekken?

Op grond van de wet hebt u als koper na het tekenen van het koopcontract een bedenktermijn van 3 dagen. Soms is in het koopcontract afgesproken dat de verkoper ook een bedenktermijn heeft. De verkoper kan dan binnen de bedenktermijn van het contract af. Een bedenktermijn voor de verkoper komt niet vaak voor.

Is de vraagprijs bindend?

Als een kandidaat-koper akkoord gaat met de geafficheerde vraagprijs, dan is de verkoper dus niet verplicht zijn pand te verkopen aan deze kandidaat. De verkoop ontstaat pas definitief op het moment dat de verkoper zijn goedkeuring geeft aan de kandidaat-koper.

Kun je onder de koop van een huis uit?

Toch kan de koper na het tekenen van het contract nog van de koop af: dankzij de wettelijke bedenktijd en ontbindende voorwaarden. Een koper heeft op grond van de wet een bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze drie dagen kan de koper, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst ontbinden.

Heb je als verkoper ook bedenktijd?

Op grond van artikel 7:2 lid 2 BW heeft een koper van een woning gedurende drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Voor een verkoper geldt deze wettelijke bedenktijd niet.

Kan een verkoper een compromis verbreken?

Een onderhandse overeenkomst is bindend. U kan dus niet zomaar een getekende compromis ontbinden. Beide exemplaren verscheuren, zal ook niet volstaan. Als de fiscus deze actie zou ontdekken, zal u toch nog die registratierechten moeten betalen…

Is de vraagprijs van een huis bindend?

Laten we meteen duidelijkheid scheppen: je bent niet verplicht om je pand te verkopen als een kandidaat-koper je de vraagprijs biedt. In de rechtspraak wordt het afficheren van de vraagprijs beschouwd als een uitnodiging tot onderhandelen, maar verplicht het je niet om je woning effectief aan die prijs te verkopen.

Wat als je de vraagprijs bied?

Biedt u de vraagprijs, dan beslist de verkoper het bod al dan niet te aanvaarden. Bij het bieden van de vraagprijs loopt u dus de kans dat de verkoper (of zijn makelaar) een tegenbod zal doen, waardoor u een bedrag boven de vraagprijs zal moeten neertellen.