Is Wcag verplicht?

Is Wcag verplicht?

Het is verplicht om te voldoen aan de eisen van WCAG 2.1, niveau A en AA. Het is voor de overheid al sinds 2008 verplicht om websites toegankelijk te maken. Per 1 juli 2018 is deze verplichting overgegaan in een wettelijke verplichting.

Wat is Wcag proof?

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit is een set met richtlijnen die zijn opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C), dezelfde non-profit die ook de standaarden vastlegde voor HTML, CSS en XML. Deze vooruitstrevende richtlijnen maken websites toegankelijker voor mensen met een beperking.

Hoe lang is een toegankelijkheidsverklaring geldig?

Hoe lang zijn de resultaten geldig? Onderzoeksresultaten voor de toegankelijkheidsverklaring zijn maximaal 3 jaar geldig.

Waarom is toegankelijkheid belangrijk?

Toegankelijkheid is áltijd belangrijk Toegankelijkheid draagt bij aan de algemene gebruiksvriendelijkheid van je website of applicatie. Bovendien geldt: een website die goed toegankelijkheid is, is zeer waarschijnlijk ook beter bruikbaar voor iedereen zónder een beperking.

Lees ook:   IS Zelfstudie goed?

Hoe maak je een pdf toegankelijk?

Een toegankelijk pdf-bestand maken

  1. Sla je bestand op met ‘Opslaan als’
  2. Kies voor opslaan als pdf.
  3. Kies voor ‘Minimale grootte (online publiceren)’ in plaats van standaard.
  4. Klik op ‘opties’ en vink vervolgens ‘Labels voor documentstructuur voor toegankelijkheid’ aan.

Hoe maak je een pdf digitaal toegankelijk?

Een belangrijke uitzondering van gratis software waarmee je wel een toegankelijke pdf kunt maken is Libre Office / Open Office. Ook in Microsoft Word en de laatste versies van AdobeInDesign kun je een brondocument exporteren naar / opslaan als een toegankelijke pdf.

Hoe zet je toegankelijkheid uit?

Optie 3: Met apparaatinstellingen

  1. Open Instellingen. op je apparaat.
  2. Selecteer Toegankelijkheid. TalkBack.
  3. Zet TalkBack gebruiken aan of uit.
  4. Selecteer OK.

Hoe toegankelijk is mijn website?

MKB-Nederland en stichting Accessibility (link naar andere website) ontwikkelden een praktische tool waarmee organisaties zelf kunnen testen hoe hun website scoort op digitale toegankelijkheid. De zelfscan op www.ismijnsitetoegankelijk.nl (link naar andere website) voert automatisch een aantal tests uit.

Lees ook:   Hoe krijg je latex glimmend?

Wat is sociale toegankelijkheid?

Sociale toegankelijkheid en inclusie gaat over gelijkwaardigheid en zelfstandigheid. Als erfgoedorganisatie gaat het er niet alleen omdat je organisatie toegankelijk is of wordt, maar ook dat je mensen op een gelijkwaardige manier gaat ontvangen. Dat is inclusie, dan hoort iedereen erbij en kan iedereen meedoen.

Wat houd toegankelijkheid in?

Toegankelijkheid gaat erom dat iedereen, met of zonder beperking, de kans krijgt gebruik te maken van alle vormen van voorzieningen, informatie en dienstverlening. Iedereen moet volwaardig kunnendeelnemen aan de samenleving.

Wat valt onder toegankelijkheid?

Wat is fysieke toegankelijkheid?

Fysieke toegankelijkheid is volgens de Handboeken Toegankelijkheid, die in België en Nederland als standaardwerken gelden, de eigenschap van buitenruimten, gebouwen en woningen die maakt dat mensen – divers als ze zijn – er kunnen doen wat ze er volgens de bestemming moeten kunnen doen.