Is verzekeringspremie aftrekbaar?

Is verzekeringspremie aftrekbaar?

Zijn verzekeringskosten fiscaal aftrekbaar? De meeste kosten die je maakt voor je onderneming zijn fiscaal aftrekbaar. Dit noem je zakelijke kosten. Ook de kosten die je maakt voor het afsluiten van je zakelijke verzekeringen en de premie kun je inzetten als aftrekpost bij de inkomstenbelasting-aangifte.

Welke verzekeringen aftrekbaar ZZP?

De kosten van een verzekering zijn aftrekbaar Omdat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering kosten zijn die worden gemaakt in het belang van de onderneming, kun je deze kosten dus aftrekken.

Wat kan ik inbrengen als zelfstandige?

Volledig aftrekbare kosten Zaken zoals professionele huisvestingskosten, de boekhouder, werkkledij, zakelijke reiskosten, sociale bijdragen, kantoorbenodigdheden, professionele kosten voor telefoon en internet, aanvullende verzekeringen kan je volledig inbrengen als beroepskost.

Lees ook:   Kan titel niet afspelen Netflix download?

Welke premies zijn aftrekbaar?

Volgens de Wet Inkomstenbelasting van 2001 zijn de premies voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal aftrekbaar in box 1. De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. De voorwaarde is dat de uitkering wordt gedaan aan degene die de premie betaalt.

Wat voor verzekeringen heb je nodig als ZZP?

Welke verzekeringen heb ik nodig als zzp’er?

 • Verzeker precies wat je nodig hebt.
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Construction Allrisk (CAR)-verzekering.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Inventarisverzekering.
 • Voorraadverzekering.
 • Rechtsbijstandverzekering.
 • Zakelijke autoverzekering.

Welke kosten kan ik declareren Belastingdienst?

Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar: de zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben.

Wat kan je inbrengen als eenmanszaak?

Kantoorbenodigdheden, portkosten en kosten voor telefoon en internet zijn aftrekbare kosten die u als eenmanszaak of vennootschap kunt inbrengen. De sociale bijdragen die u ieder kwartaal betaalt zijn 100% aftrekbaar.

Is de premie van een levensverzekering aftrekbaar?

Premie overlijdensrisico verzekering niet aftrekbaar De premie van een overlijdensrisicoverzekering is niet aftrekbaar van de belasting. Ook niet als je die overlijdensrisicoverzekering verplicht moet afsluiten bij een hypotheek.

Lees ook:   Hoe lang mag een zwachtel blijven zitten?

Welke verzekering is fiscaal aftrekbaar?

Rechtsbijstandsverzekering wordt fiscaal aftrekbaar, maar polis wordt tegelijk duurder. Vanaf 1 september wordt een verzekering voor rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar. Het fiscale voordeel loopt op tot 124 euro.

Hoeveel belasting betaal je bij het vrijkomen van een levensverzekering?

Als je overlijdt, betalen de begunstigden geen inkomstenbelasting over de uitkering. Wel moeten ze misschien erfbelasting over de uitkering betalen. Bijvoorbeeld als de verzekerde zelf premie heeft betaald. Is dat niet het geval, dan hoeven de begunstigden geen erfbelasting te betalen.

Is de assurantiebelasting aftrekbaar?

Is de assurantiebelasting aftrekbaar? Voor bedrijven is de betaalde BTW vaak aftrekbaar. Assurantiebelasting is echter niet fiscaal aftrekbaar.

Hoe wordt levensverzekering uitbetaald?

Bij een levensverzekering

 • De begunstigden krijgen niets.
 • De begunstigden krijgen alle premies terugbetaald die je in de loop van het contract al aan de verzekeraar had betaald.
 • De begunstigden krijgen niet alleen de al betaalde premies uitbetaald, maar ook de intresten daarop en de eventuele winstdeelnames.
Lees ook:   Hoeveel dierentuinen zijn er in de wereld?

Welke rechtsbijstand is fiscaal aftrekbaar?

Neem je de verzekering rechtsbijstand in het privéleven en de optie contractuele en andere geschillen, dan is de premie die je hiervoor betaalde fiscaal aftrekbaar. Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) komt tot 310 euro in aanmerking voor fiscale aftrek.

Wat valt er onder reclamekosten?

Reclamekosten (ook wel marketingkosten genoemd) zijn o.a. kosten voor folders, advertenties, tv- en radiospotjes etc. Deze kosten zijn 100% aftrekbaar. Er staat een formele tegenprestatie van de ontvangers -van jouw gelden hiervoor- tegenover.

Is het verstandig om een levensverzekering af te sluiten?

De belangrijkste reden om een levensverzekering af te sluiten, is om jouw nabestaanden uit de financiële problemen te houden. Vaak sluiten mensen met een koophuis, onderneming of een echtscheiding wel een levensverzekering af. Wanneer zij komen te overlijden, wordt er financieel gezien geen grote schade geleden.