Is kleuterschool ook basisschool?

Is kleuterschool ook basisschool?

Kleuter- en lager onderwijs vormen samen het basisonderwijs in Vlaanderen. Enkel scholen waarin zowel kleuter- als lager onderwijs wordt georganiseerd, mogen zich basisscholen noemen.

Wat valt onder basisonderwijs?

Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen. Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Hoe beleeft uw kind de school?

25 manieren om te vragen hoe het op school was

 • Wat heb je vandaag geleerd op school?
 • Wat vond je moeilijk op school?
 • Als jij morgen de leraar bent, wat zou je dan doen?
 • Wat wil je nog meer leren op school?
 • Wat wil je nog vaker doen op school?
 • Wat is het beste wat er op school gebeurd is vandaag?

Welke leeftijd is kleuterschool?

Instappen in de kleuterklas Is het kind 2,5 jaar oud, dan mag het naar de kleuterklas: op de eerste schooldag na elke schoolvakantie. op de eerste schooldag van februari.

Hoeveel jaren kleuterschool?

eerste kleuterklas: kleuters die dat kalenderjaar 3 jaar worden. tweede kleuterklas: idem 4 jaar. derde kleuterklas: idem 5 jaar.

Welke vier soorten speciaal onderwijs zijn er?

Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen; Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis; Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen (somatisch); Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Welke vormen onderwijs zijn er?

Er zijn verschillende schoolsoorten: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Sommige scholen geven tweetalig onderwijs….Speciaal onderwijs en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

 • slechtziende, slechthorende, dove en blinde kinderen;
 • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
 • kinderen met gedragsproblemen.

Hoe schrijf ik mijn kind in op school?

Vraag na op de school waar u uw kind wilt inschrijven of u uw kind eerst moet aanmelden. Na de aanmeldingsperiode krijgt u een brief of e-mail. Als uw kind een plaats heeft, dan krijgt u een bericht van toewijzing. Dat betekent dat u uw kind mag gaan inschrijven.

Wat meegeven naar school?

Je kunt bijvoorbeeld meegeven: stukjes appel, banaan, druiven, stukjes peer, aardbeien, blauwe bessen, snoeptomaatjes, stukjes komkommer, reepjes paprika. Eigenlijk van alles aan fruit en makkelijk eetbare groenten.

Hoe merk je dat je kind ongelukkig is?

Het kind voelt zich vaak waardeloos en is meer dan normaal bezig met de dood. Ook heeft het kind vaak een pessimistische kijk op het (eigen) leven.

Wat te doen bij leerproblemen?

Als blijkt dat uw kind een leerprobleem heeft, kan de school bijvoorbeeld:

 1. het lesprogramma afstemmen op het leerprobleem;
 2. uw kind begeleiden bij het ordenen van de agenda;
 3. uw kind begeleiden bij het huiswerk;
 4. boeken en toetsen aanbieden in extra grote letters;