Is het geleeft of geleefd?

Is het geleeft of geleefd?

voltooid/voltooit: ‘ik voltooide’ is met een ‘d’, dus ‘voltooid’ eindigt ook op een ‘d’. geleefd/geleeft: ‘ik leefde’ is met een ‘d’, dus ‘geleefd’ eindigt ook op een ‘d’.

Heeft gelopen of is gelopen?

lopen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van lopen
onbepaalde wijs lang
verleden (v.v.t.) had gelopen hadden gelopen
toekomend (v.t.t.t.) zal gelopen hebben zullen gelopen hebben
voorwaardelijk (v.v.t.t.) zou gelopen hebben zouden gelopen hebben

Heb Of ben meegelopen?

meelopen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van meelopen
onbepaalde wijs lang
tegenwoordig (v.t.t.) ben meegelopen zijn meegelopen
verleden (v.v.t.) was meegelopen waren meegelopen
toekomend (v.t.t.t.) zal meegelopen zijn zullen meegelopen zijn

Heb gelopen of gelopen heb?

Het voltooid deelwoord is de vorm van een werkwoord die je in een zin meestal vindt in een voltooid tegenwoordige tijd of een voltooid verleden tijd. Er staat dan een vorm van hebben of zijn bij: ik heb gelopen, ik ben gevallen. Het voltooid deelwoord kan soms ook gebruikt worden als bijvoeglijk naamwoord.

Lees ook:   Hoe hoog ligt mijn huis boven de zeespiegel?

Is het reisde of reiste?

reizen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van reizen
onbepaalde wijs
tegenwoordig (o.t.t.) reis reist
verleden (o.v.t.) reisde reisde
toekomend (o.t.t.t.) zal reizen zult/zal reizen

Is het vind ze of vindt ze?

U is een persoonlijk voornaamwoord, de beleefdheidsvorm van de tweede persoon enkelvoud. In de tweede persoon enkelvoud komt er een t achter de stam (vind). Je krijgt dan: u vindt. Ook wanneer het onderwerp u ná het werkwoord komt, schrijven we een t achter de stam: wat vindt u van de nieuwe minister?

Wat is geleefd worden?

Geleefd worden geeft je het gevoel dat je geen controle over je leven hebt. Je leven wordt bijna letterlijk voor je ingericht, zonder jij actief kunt bepalen waar je tijd en energie naar toe gaat. Ik ken het gevoel van geleefd worden heel goed. Het voelt als gevangen zitten in je eigen leven.

Is leven een werkwoord?

Werkwoord “leven” – Nederlandse werkwoorden.

Hoe schrijf je gescand?

Lees ook:   Waar kan ik mijn rijbewijs inleveren?

scannen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van scannen
onbepaalde wijs
tegenwoordig (v.t.t.) heb gescand hebt gescand
verleden (v.v.t.) had gescand had gescand
toekomend (v.t.t.t.) zal gescand hebben zal/zult gescand hebben

Wat is de stam van praten?

Dat komt doordat de stam van praten op een t eindigt: praat. En doordat de stam van raden op een d eindigt : raad. Wij praten en wij praatten en wij raden en wij raadden klinken hetzelfde, maar wij praten en wij raden staan in de tegenwoordige tijd en wij praatten en wij raadden staan in de verleden tijd).

Is gelopen voltooid deelwoord?

Bij sterke werkwoorden kan het voltooid deelwoord op een n eindigen: lopen – ik heb gelopen.

Hoe vervoeg je willen?

willen (vervoegen)

  • ik wil, je wilt / wil, u wilt / wil, hij wil, wij willen.
  • ik wilde / wou, wij wilden.
  • ik heb gewild.