Is gauw goed Nederlands?

Is gauw goed Nederlands?

Het woord gauw staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Wat is snel voor woord?

snel (bn): als de bliksem, direct, fast, gauw, gezwind, haastig, hard, ijlings, jachtig, presto, rad, rap, ras, rats, scheetsgewijs, schielijk, spoedig, vlot, vluchtig, vlug, wakker. snel (bn): bevallig, bijdehand, gaaf, handig, knap, mooi, vaardig, verstandig.

Wat is nauw?

niet wijd, klein van omvang, van in-of doorgang, met weinig ruimte, smal: een nauwe straat; nauwe schoenen; 2. zonder veel tussenruimte, dicht, dicht bij elkaar: wij zitten hier heel nauw; 3. dicht aansluitend, niet ver afstaand: in nauw verband; in nauwe betrekking staan; (bw.)

Is snel een bijvoeglijk naamwoord?

snel – bijvoeglijk naamwoord 1. met grote vaart ♢ Jan reed snel naar huis 1. een snelle hap [een maaltijd die snel bereid is] 2.

Is het gauw of snel?

gauw bijwoord Uitspraak: [xɑu] snel Voorbeeld: `gauw weer terugkomen`Synoniemen: spoedig, vlug, zo, weldra, , Ga nou gauw! ()De film duurt gauw zo’n negentig minuten. (de film duurt zeker …

Hoe schrijf je gouw?

– De Gouw (ook: Gouwe) is een gekanaliseerd riviertje in het noorden van de Nederlandse provincie Drenthe. De Gouw begint nabij de Beelestukken en stroomt door …

Wat is bedreven?

bn. (-er, -st), geoefend in een handwerk, een vaardigheid, een kunst; ervaren.

Hoe noem je iemand die snel rijdt?

iemand die snel rijdt Voorbeelden: `een wedstrijd voor hardrijders op de schaats`, `boete Coureur = rijder 6) hardrijder 7) Motorrenner 8) Racer 9) Racer op een motor 10) Renner 11) Rijder 12) Rijwielhardrijder 13) Sportbeoefenaar 14) Sportman 15) Wielrenner…

Wat is een ander woord voor nauw?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: nauw (bn): eng, krap, nauwsluitend, smal, strak.

Is het nou of nauw?

Au / ou

dauw (druppels) douw (duw)
mauw (poezengeluid) mouw (kleding)
nabauwen (na-apen) nabouwen (namaken)
nauw (smal) nou (nu, tjonge)
rauw (ongekookt, ruw) rouw (treurnis)

Is snel een zelfstandig naamwoord?

snel [de ~] zelfstandig naamwoord.

Hoe schrijf je gauw?

binnen korte tijd vb: het zal nu wel gauw gebeuren Synoniemen: binnenkort spoedig eerdaags weldra Tegenstelling: later met grote vaart vb: ga nou gauw!