Is een werktelefoon verplicht?

Is een werktelefoon verplicht?

Je kan je werknemers niet zomaar verplichten om een applicatie te installeren op hun privételefoon. De werkgever is verplicht om bijvoorbeeld te zorgen voor een werktelefoon wanneer de werknemer geen applicatie wil installeren.

Kan werkgever meekijken op telefoon?

Ook op het werk bestaat privacy. Werkgevers mogen niet zomaar bijhouden wat werknemers doen, ook niet bij privé-gebruik van internet, e-mail of telefoon. De regels over wat wel en niet mag, en wat de werkgever kan controleren, moeten in een ICT- en internetreglement worden vastgelegd.

Waarom een werktelefoon?

Het gebruik van een zakelijke telefoon door medewerkers heeft onder meer als voordeel, dat het je organisatie een zakelijke en professionele uitstraling geeft. Medewerkers kunnen direct benaderd worden, zonder die via een centrale receptie of andere medewerkers te moeten laten verlopen.

Wat is een veiligheidsmedewerker?

Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring – vaak verplicht – verhogen de veiligheid. Daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor.

Kan werkgever gsm verplichten?

Op basis van de wet op de arbeidsovereenkomsten is een werkgever verplicht om aan zijn werknemers het nodige werkmateriaal of arbeidsgereedschap te verschaffen om zijn arbeid te kunnen uitvoeren. In een concrete arbeidssituatie kan dat bijvoorbeeld gaan om een telefoontoestel, een gsm, een computer of een laptop.

Hoeveel Telefoonvergoeding?

10% zakelijk of minder De waarde van dit loon bepaalt de werkgever als volgt: bij vergoeding is de hele vergoeding loon; bij verstrekking is de waarde van de verstrekking in het economische verkeer loon; bij terbeschikkingstelling zijn de kosten die de werkgever maakt loon.

Hoe vaak nieuwe telefoon ZZP?

Neemt de zzp’er bij de aanschaf van het toestel ook een abonnement erbij, dan mag een gedeelte van de maandelijkse abonnementskosten af worden getrokken met een bepaald percentage. Als de zzp’er een mobiel apparaat koopt, dan mogen de aanschafkosten over meerdere jaren worden afgeschreven en niet direct in één keer.

Wat valt onder gerichte vrijstellingen?

Bij de gerichte vrijstellingen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke reiskosten, tijdelijke verblijfskosten en kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze vrijstellingen bestonden al onder de oude regelingen en zijn grotendeels overgenomen in de werkkostenregeling.

Kan je werkgever zien welke sites je bezoekt?

Op het moment dat je gebruik maakt van de wifi op jou werk kan je baas dus zien wat jij allemaal online aan het doen bent. Dus: wie kan zien welke sites ik bezoek als ik gebruik maak van een (wifi) netwerk? Alle netwerkbeheerders kunnen dit zien! Houdt hier dus rekening mee.