Is een natte kelder een verborgen gebrek?

Is een natte kelder een verborgen gebrek?

De verkoper moet van de lekkages op de hoogte zijn geweest. Omdat er sprake is van een verborgen gebrek waarvan de verkoper op de hoogte was en waarvan hij geen mededeling heeft gedaan, stelt de koper hem voor de schade aansprakelijk.

Is water in de kruipruimte een verborgen gebrek?

We noemen water in de kruipruimte dan ook pas een verborgen gebrek wanneer deze voorafgaand aan de aankoop redelijkerwijs niet zichtbaar was, de verkopende partij kennis had van het gebrek én dit bewust voor u heeft verzwegen. Enkel in dat geval kan een verkoper aansprakelijk worden gesteld.

Hoe erg is water in de kruipruimte?

Water in de kruipruimte of een vochtige kelder komt in veel woningen voor. Vaak is dit geen probleem. Kruipruimtes hoeven niet waterdicht te zijn en er kan water in staan zonder dat de bewoners dit door hebben. Bij een normale ventilatie heeft vocht onder je woning weinig invloed.

Lees ook:   Wat is een bloedarmoede bij een kat?

Is schimmel een verborgen gebrek?

Dat is namelijk een zichtbaar gebrek (vochtvlek, schimmel, rot hout …). Het is belangrijk om alle zichtbare gebreken te melden voordat je de verkoopovereenkomst ondertekent. Daarna kan je de schuld niet meer bij de verkoper leggen. Verborgen gebreken zijn niet zichtbaar tijdens een bezoek.

Kan water in de kruipruimte kwaad?

Wie is verantwoordelijk voor lekkage?

Wanneer de lekkage afkomstig is uit een privégedeelte, dan is de eigenaar van dit privégedeelte aansprakelijk. Wanneer de lekkage afkomstig is van een plaats die niet valt onder de privégedeeltes, dan zijn de gezamenlijke appartementseigenaars aansprakelijk.

Wat te doen aan natte kruipruimte?

Kruipruimte isolatie is een uitstekende oplossing wanneer u een vochtige kruipruimte heeft. Door bijvoorbeeld bodemisolatie worden er EPS parels op de bodem van uw kruipruimte geblazen. Op deze manier wordt het vochtprobleem snel en gemakkelijk opgelost.

Van verborgen gebreken is niet zomaar sprake. We noemen water in de kruipruimte dan ook pas een verborgen gebrek wanneer deze voorafgaand aan de aankoop redelijkerwijs niet zichtbaar was, de verkopende partij kennis had van het gebrek én dit bewust voor u heeft verzwegen.

Lees ook:   Welke papieren moet je vernietigen?

Is een vochtige kruipruimte erg?

Water in de kruipruimte of een vochtige kelder zie je in veel huizen. Vaak is dit echter geen probleem. Kruipruimtes hoeven namelijk niet waterdicht te zijn en er kan water in staan zonder dat je dit door hebt. Maar als het optrekkende vocht ook schimmelgroei veroorzaakt is het wel schadelijk voor de gezondheid.

Is een natte kruipruimte erg?

Hoe krijg je kruipruimte droog?

Daarom is het ventileren van de kruipruimte een geschikte oplossing om de ruimte droog te krijgen en van allerlei andere problemen af te komen. Door de ventilatie kan de condens naar buiten toe en blijft het vocht niet onder de vloer hangen. Dit levert uiteindelijk een droge kruipruimte op!

Wat te doen bij vocht in de kruipruimte?

Vocht in kruipruimte voorkomen Wanneer de kruipruimte vochtig is kunt u het beste een specialist inschakelen. Water in kruipruimte oplossing: de kruipruimte isoleren, of u kunt kiezen voor bodemafsluiting door middel van bijvoorbeeld zandblazen of kiezen voor vloer isolatie.

Lees ook:   Wat kun je doen bij een dikke knie?

Wat kun je doen tegen een vochtige kruipruimte?

Is vocht in de kruipruimte erg?

Wat is de prijs van een kelder?

Een eenvoudige kelder met een oppervlakte van ongeveer 10m2 kost pakweg €4000,- à €5000,-. Daar komen dan de kosten voor het uitgraven en plaatsen bij, alsmede een eventuele bronbemaling (bij hoog grondwaterpeil).

Wat is een kelder in de tuin?

Kelder in tuin bouwen Een kelder in de tuin kan gebruikt worden als soort mancave of klus hok. Het voordeel van een kelder een in de tuin is dat u geen tuinruimte omgeeft maar toch meer ruimte creëert die u kunt gebruiken. Met de prefab kelder oplossingen is het eigenlijk heel gemakkelijk om een kelder in de tuin te maken.

Hoeveel kost de prefab kelder?

Bij een prefab kelder is de berekening anders. Een eenvoudige kelder met een oppervlakte van ongeveer 10m2 kost pakweg €4000,- à €5000,-. Daar komen dan de kosten voor het uitgraven en plaatsen bij, alsmede een eventuele bronbemaling (bij hoog grondwaterpeil).