Is een hogeschool een organisatie?

Is een hogeschool een organisatie?

Nee, in de regel wordt een school niet gezien als een onderneming, maar als een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB of DAB). Volgens het Hof van Justitie EU heeft een nationaal onderwijsstelsel niet als doel om tegen vergoeding werkzaamheden te verrichten.

Hoeveel reformatorische scholen zijn er in Nederland?

Schoolvormen. Er zijn in Nederland tweehonderd basisscholen, zeven reformatorische scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs, één mbo-school en één hbo-school. De laatste instelling kent ook een eigen reformatorische schoolbegeleidingsdienst.

Welke scholen zijn Reformatorisch?

Aangesloten scholen

  • Calvijn College, Goes.
  • ​Driestar College, Gouda.
  • ​Gomarus Scholengemeenschap, Gorinchem.
  • ​Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn.
  • Van Lodenstein College, Amersfoort.
  • ​Pieter Zandt Scholengemeenschap, Kampen.
  • ​Wartburg College, Rotterdam.

Hoeveel bijzondere scholen?

Cijfers over speciale scholen

Betreft: 2011 2020
Aantal leerlingen cluster 1 (2) 752 587
Aantal leerlingen cluster 2 (3) 9.153 8.300
Aantal leerlingen overige clusters (4) 60.249 61.314
Totaal aantal speciale scholen 324 264

Wat houdt Reformatorisch in?

Reformatorisch verwijst naar de Reformatie van de zestiende eeuw en de Nadere Reformatie van de zeventiende eeuw. Sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw wordt de term (ook afgekort als refo) in Nederland vooral gebruikt als zelfaanduiding door organisaties uit de bevindelijk-gereformeerde zuil.

Waarom reformatorisch onderwijs?

De reformatorische VO-scholen zijn brede scholengemeenschappen: dat stimuleert kansengelijkheid. De reformatorische PO- en VO-scholen gaan segregatie tegen: ze staan open voor mensen uit alle lagen van de samenleving: hoog- en laagopgeleid, rijk en arm et cetera.