Is een bedrijf vrouwelijk?

Is een bedrijf vrouwelijk?

Bedrijf is een onzijdig woord. Naar onzijdige woorden verwijzen we in de regel met zijn. In de praktijk wordt naar verzamelnamen zoals bedrijf, bestuur of comité ook geregeld met haar verwezen, ook door standaardtaalsprekers.

Is de naam van een bedrijf mannelijk of vrouwelijk?

Als de benaming van een organisatie of een bedrijf een mannelijk kernwoord bevat, gebruiken we het mannelijke bezittelijk voornaamwoord zijn om ernaar te verwijzen. Naar een bedrijfsnaam met een vrouwelijk kernwoord verwijzen we met het vrouwelijke voornaamwoord haar.

Is het Rode Kruis mannelijk of vrouwelijk?

Om naar onzijdige woorden te verwijzen, gebruiken we het bezittelijk voornaamwoord zijn. In zulke gevallen wordt dikwijls ten onrechte verwezen met haar. In dat jaar vierde het Rode Kruis zijn honderdste verjaardag.

Is een organisatie mannelijk of vrouwelijk?

Maar zo’n regel heeft nooit bestaan, alleen het woord organisatie zelf is vrouwelijk. Dát iets een bedrijf, een organisatie, een vereniging is, doet er in feite niet toe. Als je naar een bedrijfsnaam verwijst, hangt het juiste verwijswoord maar van één ding af: het woordgeslacht van die naam.

Is een vennootschap vrouwelijk?

Ze zijn allemaal vrouwelijk. Het gaat in deze namen om het woord ‘vennootschap’, dat vrouwelijk is.

Hoe weet je of een woord mannelijk of vrouwelijk is?

Onzijdige woorden zijn goed herkenbaar aan het lidwoord het, maar mannelijke en vrouwelijke woorden hebben allebei het lidwoord de. Daaraan kun je het dus niet zien. Helaas kun je vaak niet ‘weten’ of een woord mannelijk of vrouwelijk is; je moet het opzoeken, bijvoorbeeld op Woordenlijst.org.

Is een stichting mannelijk of vrouwelijk?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord stichting stichtingen
verkleinwoord stichtinkje stichtinkjes

Hoe schrijf je Rode Kruis?

De correcte spelling is Rode Kruispost of Rode Kruis-post. De samenstelling Rode Kruispost bestaat uit de eigennaam Rode Kruis en het zelfstandig naamwoord post. In zulke samenstellingen blijft de schrijfwijze van de eigennaam – in dit geval met spatie en twee hoofdletters – behouden.

Wat zijn mannelijke en vrouwelijke woorden?

Bij persoonsaanduidingen is het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke de-woorden over het algemeen duidelijk. Namen voor mannelijke personen zijn mannelijke zelfstandige naamwoorden. Namen voor vrouwelijke personen zijn vrouwelijke zelfstandige naamwoorden.

Is directie vrouwelijk?

Alleen de tweede zin is correct, omdat ‘de directie’ enkelvoud is. Had er nou gestaan ‘de directieleden’ (meervoud), dan was de eerste zin wel correct geweest. Geslacht Als er naar een onzijdig woord verwezen wordt, moet het verwijswoord ook onzijdig zijn.

Hoe herken je een vrouwelijk woord?

Een aantal vrouwelijke woorden is aan de vorm te herkennen: woorden op -de, -te, -heid, -ij, -ing, -ie, -theek, -teit en -nis zijn doorgaans vrouwelijk. Ook de-woorden op -tuur en -schap worden over het algemeen als vrouwelijk beschouwd.

Is verloting mannelijk of vrouwelijk?

Is het ‘de verloting’ of ‘het verloting’? Het is ‘de verloting’, want verloting is vrouwelijk. Als je het aanwijst is het ‘die verloting’.