Is ADD een functiebeperking?

Is ADD een functiebeperking?

ADHD en ADD worden wettelijk beschouwd als een functiebeperking. Op grond hiervan is er een aantal extra faciliteiten mogelijk als je AD(H)D hebt.

Is ADD een vorm van autisme?

Overige ADD kenmerken bij volwassenen moeite met snel en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenissen door vertraagde informatieverwerking. dit moet niet verward worden met autisme omdat ADD’ers in tegenstelling tot mensen met autisme vaak prima verbanden kunnen leggen.

Hoe ga je om met een kind met ADD?

Als je regelmatig in het rapport ziet staan dat het kind moeite heeft met concentreren, dan zou het kunnen dat het kind ADD heeft.

 1. Zorg voor duidelijke regels en structuur.
 2. Geef korte en duidelijke opdrachten en een opdracht per keer.
 3. Spreek rustig en met zachte stem.
 4. Geef het kind extra tijd.
 5. Maak opdrachten visueel.

Hoe kan je het beste leren met ADHD?

5 tips om goed te leren met ADHD

 1. Zoek een goede werkplek. Zoek een werkplek waar je je goed kunt concentreren.
 2. Zorg voor duidelijke dagelijkse doelen. Maak duidelijke doelen voor jezelf.
 3. Focus op 1 vak tegelijk.
 4. Neem regelmatig pauze.
 5. Beloon jezelf.

Wat is er te doen aan ADD?

De volgende tips kunnen je helpen met het omgaan met ADD.

 • Structuur. Zorg dat je dagen op elkaar lijken.
 • Weinig afleiding. Concentreren is lastig voor jou.
 • Kennis. Leer zo veel mogelijk over ADD.
 • Plannen. Plannen is voor jou lastig.
 • Kennis en voorlichting.
 • Duidelijkheid.
 • Samenwerken school.
 • Zorg goed voor jezelf.

Welke school voor kind met ADD?

Welke school kies je voor je kind met ADD? (tips!) Informeer bij andere ouders naar ervaringen met basisscholen. Bezoek altijd 2 of meer scholen om sfeer te proeven. Stel positief kritische vragen, bijvoorbeeld over hoe de school omgaat met kinderen die meer aandacht nodig hebben.

Waar zijn mensen met ADD goed in?

De sterke kanten van ADD Een paar voorbeelden van de sterke kanten van kinderen met ADD: Medeleven: ADD’ers hebben een enorme kracht om zich met andere mensen te verbinden. Ze hebben veel empathie en kunnen kijken vanuit meerdere perspectieven. Creatief: Mensen met ADD zijn vaak meer dan gemiddeld creatief.

Wat is mensen met ADD?

De afkorting staat voor Attention Deficit Disorder. Het werd gezien als een stoornis waarbij mensen problemen hadden met aandacht en concentratie. Je kunt de naam ADD nog wel regelmatig tegenkomen. Tegenwoordig is deze stoornis officieel een soort binnen de diagnose ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Hoe omgaan met dromerig kind?

Geef je kind duidelijke taken en instructies en maar een per keer. Maak gebruik van humor als je kind weer eens iets vergeet. Boos worden heeft geen zin. Realiseer je: het is vervelend dat je kind vaak dingen vergeet, maar we hebben allemaal wel iets waar we niet zo goed in zijn.

Hoe iemand met ADD helpen?

De volgende tips kunnen je helpen met het omgaan met ADD.

 1. Structuur. Zorg dat je dagen op elkaar lijken.
 2. Weinig afleiding. Concentreren is lastig voor jou.
 3. Kennis. Leer zo veel mogelijk over ADD.
 4. Plannen. Plannen is voor jou lastig.
 5. Kennis en voorlichting.
 6. Duidelijkheid.
 7. Samenwerken school.
 8. Zorg goed voor jezelf.

Hoe leert een ADHD er?

Kinderen met ADHD leren soms minder snel, omdat ze snel zijn afgeleid. Of de meester of juf wordt vaak boos, omdat je kind niet altijd op de plek blijft zitten. Andere kinderen vinden je kind soms gek, omdat die vaak wat wilder is tijdens het spelen. Het is gedrag dat bij ADHD hoort.

Hoe leert een kind met ADHD?

Belonen werkt beter dan straffen Je mag jezelf gerust belonen na een dag hard werken, bijvoorbeeld wanneer je alle taken van je dagplanning af hebt! Ga je lievelingsspel spelen; ga met vrienden / vriendinnen afspreken; etc. Dit zorgt ook weer voor motivatie om de volgende keer goed aan de slag te gaan.