Is Aankoopbelofte hetzelfde als compromis?

Is Aankoopbelofte hetzelfde als compromis?

Het compromis bestaat in 2 verschillende vormen: de klassieke onderhandse verkoopovereenkomst en de soepelere verkoop-aankoopbelofte. Beide compromissen zijn even bindend en bevatten qua inhoud dezelfde informatie. Het verschil ligt in de formaliteiten die vervuld dienen te worden op het moment van opmaak.

Hoe Aankoopbelofte verbreken?

Ontbinding en schadevergoeding Wil de belover toch van aankoopbelofte onderuit, dan heeft dit mogelijks verregaande gevolgen. Net zoals bij het verbreken van een compromis is in veel gevallen een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de verkoopprijs voorzien.

Wat is het verschil tussen compromis en akte?

Het is verstandig om het compromis te laten tekenen bij de notaris. Want wat in het compromis staat, komt later ook in de notariële akte. De notaris kan niet meer van de bepalingen in het compromis afwijken (tenzij beide partijen akkoord gaan). Het compromis is dus even belangrijk als die uiteindelijke akte.

Hoe Aankoopbelofte lichten?

Eerst is er de verkoopbelofte die door de koper gelicht kan worden binnen een bepaalde termijn. Als deze niet wordt gelicht, treedt de aankoopbelofte in werking die gelicht kan worden door de verkoper. In principe komt de koop tot stand op het ogenblik van de lichting van één van de opties.

Wat is een eenzijdige Aankoopbelofte?

De koper belooft met deze eenzijdige aankoopbelofte dat hij het onroerend goed zal aankopen tegen een bepaalde prijs. Op deze wijze kan de verkoper louter door het aanvaarden van dit aanbod een koopovereenkomst tot stand brengen.

Hoe lang tussen compromis en akte?

Binnen 4 maanden na de ondertekening van het compromis, moet u naar de notaris om de notariële akte te laten verlijden. Het kan en mag allemaal sneller, maar de notaris heeft toch tijd nodig om de administratie en het nodige opzoekwerk te doen.

Lees ook:   Wat moet er in de data analyse?

Hoeveel tijd tussen Aankoopbelofte en compromis?

Wie zijn/haar huis via een compromis verkoopt, heeft daarvoor drie maanden de tijd. Een aankoopbelofte kan zowel korter als langer dan drie maanden zijn. Wie als koper meer zekerheid wilt, kan werken met een verkoopbelofte.

Hoe werkt een Aankoopbelofte?

De koopbelofte, of ook wel eens aankoopbelofte genoemd, wordt altijd door de verkoper voor de kandidaat-koper opgesteld. Via een koopbelofte belooft de koper tegen het opgeven bod, en tegen de eventueel vermelde voorwaarden, aan de verkoper het huis aan te kopen. De aankoopbelofte is geldig voor een opgegeven termijn.

Is een aankoop Verkoopbelofte bindend?

Een verkoopbelofte draait de situatie om. Daarin belooft de verkoper gedurende een periode zijn woning tegen een bepaald bod en onder opgegeven voorwaarden zijn huis aan de kandidaat-koper te verkopen. Voor de verkoper is deze overeenkomst bindend.

Wat is een onderhandse verkoopovereenkomst?

Een onderhandse verkoopovereenkomst, ook wel “voorlopige verkoopovereenkomst” of “compromis” genoemd, is een document waarin je als verkoper en koper de verkoopmodaliteiten vastlegt. Je neemt in dit document met andere woorden alle gemaakte afspraken op.

Wat is een aankoopbelofte?

Aankoopbelofte. De aankoopbelofte is bij de verkoop van een woning een veelvoorkomende juridische techniek. Bij een aankoopbelofte verleent de belover voor een bepaalde termijn een optie aan de verkoper om al dan niet in te gaan op de aangeboden prijs en eventuele voorwaarden. Vaak worden deze beloftes getekend op advies van de makelaar.

Wanneer is de verkoopbelofte geldig?

Bijvoorbeeld: de verkoopbelofte is geldig tot 10 november 2019. Als de koper op 11 november de verkoopbelofte aanvaardt, ben je niet meer gedwongen de woning te verkopen. Zolang de opgegeven voorwaarden niet voldaan werden, ben je niet verplicht de woning te verkopen. Stel dat de koper in de verkoopbelofte belooft de woning voor jou leeg te maken.

Wanneer is een aan- of verkoopbelofte ondeelbaar?

In principe is de aan/verkoopbelofte niet ondeelbaar, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Aangezien de éénzijdige aan- of verkoopbelofte een overeenkomst uitmaakt, dienen de algemene geldigheidsvoorwaarden inzake overeenkomsten (art. 1108 BW) vervuld te worden, met name de wilsovereenstemming, de bekwaamheid, het voorwerp en de oorzaak.

Hoe lang zit er gemiddeld tussen een bezichtiging en een bod?

Soms komt het eerste bod al direct na de bezichtigingen binnen. Maar maak je geen zorgen als het (wat) langer duurt; ook dit komt vaak genoeg voor. Vergeet niet dat potentiële kopers tijd nodig hebben om te overwegen of dit hun ideale woning is en onder welke voorwaarden ze een bod willen plaatsen.

Lees ook:   Waar heb ik recht op als alleenstaande moeder 2022?

Hoe lang mag je over een bod nadenken?

Je kan er dezelfde dag nog uitkomen of er weken over doen. Deze tijd kan in je voordeel werken, maar ook in je nadeel. Uiteraard kan je zelf een termijn stellen waarin je een tegenbod wilt ontvangen. Geef dit dan door aan de verkopend makelaar wanneer je jouw bod uitbrengt.

Hoeveel tijd tussen aanvaarden bod en compromis?

Overigens duurt de periode tussen het tekenen van het compromis en het verlijden van de akte maar zelden 4 maanden. Veelal heeft de verkoper alle stukken paraat en kan het zeer snel gaan. Laat je dus zeker niet afschrikken door deze termijn en houd gewoon goed onderling contact, dan is alles afgerond voor je het weet.

Hoe leg je een bod neer?

Hoe kan ik bieden op een huis?

 1. Openingsbod of voorstel. Dit komt veel voor in een kopersmarkt waarbij de doelstelling van dit bod “in onderhandeling komen” is.
 2. Eindbod of voorstel.
 3. Eindvoorstel wijzigen.
 4. Eindvoorstel met een klein beetje rek.
 5. Bieden bij inschrijving.
 6. Wat hoort er bij een bod.
 7. Het bedrag.
 8. Datum van oplevering.

Hoe bepaal je een goed bod?

4 tips die helpen bij het bepalen van een openingsbod als je gaat bieden op een huis.

 1. Bepaal je budget. Sta je op het punt te bieden op een huis, kies dan voor een openingsbod dat bij je portemonnee past.
 2. Controleer online de waarde van de woning.
 3. Doe zelf onderzoek naar de woningwaarde.
 4. Schakel een aankoopmakelaar in.

Hoe formuleer je een bod op een huis?

Geachte heer/mevrouw [naam ontvanger e-mail], Naar aanleiding van de bezichtiging wil ik graag een bod uitbrengen op de woning aan de [straat + huisnummer] in [plaatsnaam] met postcode [postcode]. Ik ben erg enthousiast over deze woning vanwege [benoem hier een eventuele speciale reden dat je hier graag zou wonen].

Hoe bindend is een Aankoopbelofte?

Het tekenen van de aankoopbelofte is voor de koper bindend. De verkoper is niet gebonden tot een verkoop. Hij heeft een maand de tijd om het bod te aanvaarden of te weigeren. Als het bod aanvaard wordt, ben je gedwongen om de woning aan te kopen.

Lees ook:   Wat is het verschil tussen wijk en buurt?

Wat is het verschil tussen verkocht onder voorbehoud en onder bod?

Wanneer er overeenstemming is bereikt over de prijs en voorwaarden dan is er sprake van verkocht onder voorbehoud. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een koopovereenkomst. De fase tussen ‘beschikbaar’ en ‘verkocht onder voorbehoud / verkocht’, heet dus ‘onder bod’.

Waarom Aankoopbelofte?

De aankoopbelofte geeft de verkoper meer voordelen dan de koper. De reden dat verkopers met deze belofte werken, is omdat de termijn van de aankoopbelofte flexibel is. Wie zijn/haar huis via een compromis verkoopt, heeft daarvoor drie maanden de tijd.

In elk geval is een aankoopbelofte ook een bindend document. Het is wel iets soepeler dan een compromis, omdat je niet gebonden bent aan de termijn van 4 maanden waarbinnen de notariële akte verleden moet worden. Je kan die akte pas later laten verleden.

De wederzijdse koop- en verkoopbelofte is even bindend als een verkoopovereenkomst, maar wat soepeler. Omdat het even bindend is, is het belangrijk dat het document goed is opgesteld. Laat je daarom bijstaan door een notaris. Dit kan zonder bijkomende kosten als de notaris gelast is met de verkoop.

Wat is een aankoop verkoop belofte?

Via een aankoop-verkoopbelofte wordt de eigenlijke verkoop uitgesteld tot aan het verlijden van de akte. De verkoper is zeker dat hij ofwel kan verkopen, ofwel een optievergoeding ontvangt. De koper is zeker dat hij voor een bepaalde termijn het recht heeft om het onroerend goed te kopen tegen bepaalde voorwaarden.

Wat is een koopoptie?

Degene aan wie een koopoptie is verleend, heeft het recht om het object van de verkoper te kopen. Vaak wordt daarbij ook afgesproken tegen welke prijs de koper mag kopen, of op basis waarvan de prijs bij het inroepen van de optie zal worden bepaald.

Wat betekent het als een huis onder optie is?

Staat een woning onder optie, dan is de woning voor een bepaalde tijd gereserveerd voor iemand. De woning mag in die tijd niet aan een andere partij verkocht worden. Staat een woning onder bod dan is de verkoper in onderhandeling met de mogelijke koper.

Wat is een optierecht?

Een optierecht is het recht om iets te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie). Door de uitoefening van het optierecht komt de koopovereenkomst tot stand.