Hoeveel tijd na APK afkeur?

Hoeveel tijd na APK afkeur?

Als uw voertuig wordt afgekeurd voor de APK, dan heeft u vanaf de vervaldatum nog 2 maanden de tijd om het voertuig te laten repareren. In die 2 maanden mag u niet meer met het voertuig rijden, behalve als u onderweg bent naar de garage voor de APK-keuring. Dat moet u kunnen aantonen.

Hoe lang tijd voor herkeuring?

Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring (code 2) U moet uw voertuig binnen de 15 dagen opnieuw voorrijden bij de keuring. Zolang de gebreken niet hersteld zijn, mag het voertuig zich niet meer op de openbare weg begeven, behalve voor proefritten of om naar de keuring te rijden.

Hoe lang duurt een technische keuring auto?

Hoelang duurt een APK keuring ongeveer? De duur van de APK check van een auto is gemiddeld ongeveer 20 minuten. In deze tijd wordt een vast lijstje met keuringspunten door de APK keurmeester doorgenomen. Punten waarop jouw auto APK gekeurd moet worden zijn verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Hoe lang duurt de keuring?

In het hele land tellen we er nu amper 77. Zij moeten elk gemiddeld 47.000 wagens keuren. Gevolg: bijna de helft van de Vlamingen schuift minstens 20 minuten tot iets meer dan één uur aan.

Hoe vaak moet u uw voertuig laten keuren?

Hoe vaak u uw voertuig moet laten keuren, is afhankelijk van het voertuig en van de omstandigheden. Er bestaan twee soorten keuringen: periodieke keuringen. (externe link) vinden op een vooraf vastgesteld tijdstip plaats. Bijvoorbeeld: u moet uw auto jaarlijks laten keuren nadat het voertuig ouder is dan vier jaar. niet-periodieke keuringen.

Wanneer moet je een wagen Jaarlijks laten keuren?

Je moet je wagen jaarlijks laten keuren nadat het voertuig ouder is dan vier jaar. Op het keuringsbewijs dat je dan krijgt staat een geldigheidsdatum. Het is belangrijk voor het verstrijken van die datum opnieuw naar de keuring te gaan. Wat gebeurt er als je dat niet doet?

Wanneer moet je te laat naar de keuring betalen?

Ga je te laat naar de keuring, dan moet je niet enkel de keuring op zich betalen. Er wordt je dan ook nog eens een toeslag aangerekend voor een laattijdig bezoek. Die wordt hoger naargelang je langer wacht. Het bedrag van deze toeslag is uiteindelijk vrij beperkt (minder dan 30 euro).