Hoeveel Tienerscholen zijn er in Nederland?

Hoeveel Tienerscholen zijn er in Nederland?

In 2018 werd het aantal tienerscholen verdubbeld van zes naar twaalf. Anno 2021 zijn er tientallen tienerscholen en 1014-scholen in Nederland. Een deel van de 1014-scholen werkt met Curriculum 1014. Dit is een curriculum en onderwijsconcept gericht op het tienerbrein.

Waarom 10 14 onderwijs?

Kenmerken 10-14-onderwijs Dit heet vakoverstijgend onderwijs. Scholen besteden veel aandacht aan gepersonaliseerd leren en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen krijgen meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat ze een middelbare school kiezen.

Welke scores voor havo?

Welke Cito-score hoort bij een havo-advies?

Door Cito aanbevolen schooltype Interval Cito-score
Basisberoepsgerichte leerweg 501-523
Kaderberoepsgerichte leerweg 524-528
Gemengde/theoretische leerweg 529-536
Havo 537-544

Wat is het hoogste school niveau?

Niveau vwo Deze onderwijssoort is dan ook het meest theoretisch. Het vwo bestaat uit twee richtingen: het atheneum en het gymnasium. Het belangrijkste verschil is dat op het gymnasium de vakken Grieks en Latijn worden gegeven. De meeste leerlingen stromen na hun eindexamen door naar de universiteit.

Wat is Agora onderwijs?

Agora-onderwijs is een leercommunity (plein) waar men elkaar ontmoet, waar zelfkennis groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden worden ontdekt. Dat gebeurt aan de hand van challenges (leer-/studievragen) met een zelfgekozen reisdoel.

Wat is Tienercollege?

Tiener College is een programmalijn voor leerlingen van 10-14 jaar met als doel alles er uit te halen wat er in zit. Om dit te realiseren werken leerkrachten primair en voortgezet onderwijs gedurende 4 jaar intensief samen met leerlingen.

Welke klas zit een 14 jarige?

10 – 14 onderwijs is voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. We noemen het ook wel Tienerscholen. Leerlingen van groep 7 en 8 en leerlingen van klas 1 en 2 zitten samen op school en stellen selectie voor het voortgezet onderwijs uit tot klas 2 van het voortgezet onderwijs.

Welke score welk niveau?

Bij een score van 536 of lager past dan weer één van de vmbo-leerwegen….Met welke score voor je CITO-toets mag je naar het VWO?

Door CITO aanbevolen schooltype Interval CITO-score
Kaderberoepsgerichte leerweg 524-528
Gemengde/theoretische leerweg 529-536
Havo 537-544
VWO 545-550

Hoeveel fouten mag je hebben voor 550?

De maximale score van 550 kan ook worden behaald als er fouten worden gemaakt. Voor de maximale score van 550 moest een leerling 20 fouten of minder maken (van in totaal 220 taal- en rekenopgaven). Bij deze score adviseren scholen het vwo-niveau. Deze leerlingen scoren dan een A+ score of een I+ score.

Is vwo het hoogste?

Het vwo vormt het hoogste niveau in het voortgezet onderwijs. De leerlingen volgen eerst samen met de havoleerlingen een driejarig gemeenschappelijk programma, de basisvorming. Na deze drie jaar basisvorming kiest de leerling voor havo of vwo, dat drie jaar duurt.

Wat is de hoogste advies?

Na havo-advies vaker vertraging

Hogere eindtoets, geen bijgesteld advies (%) Hogere eindtoets, bijgesteld advies (%)
Vmbo-gt 3,8 4,3
Havo 4,2 5,7
Vwo 3,9
Dubbel advies 3,8 4,3

Wat is een Agora klas?

Wat houdt Agora-onderwijs in? Agora biedt leerlingen van vmbo tot en met gymnasium persoonlijke leerroutes zonder vakken, lesrooster, cijfers, lesmethoden en rapporten. Het is een onderzoekende leermethode waarbij leerlingen veel vrijheid krijgen: in hun eigen tempo mogen ze leren en werken.

Wat valt er onder middelbare school?

Het voortgezet onderwijs kent vier niveaus: vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs. Leerlingen worden in het voortgezet onderwijs voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Is mbo middelbare school?

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het is onderwijs dat aansluit op de middelbare school. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bereidt je voor op het mbo. Ook als je een havo diploma hebt, of vroeger een ander diploma hebt gehaald, dan kan je studeren aan het mbo.

Wat zijn 10 14 scholen?

Kenmerken 10-14-onderwijs Leerlingen van 10 tot 14 jaar volgen een onderwijsprogramma met een doorlopende leerlijn van de basisschool naar de middelbare school. Voor het onderwijsprogramma werken een basisschool en een middelbare school samen.

Het streven van 10-14 Onderwijs is bovendien om beter aan te sluiten bij de talenten, de ontwikkelingsfase, de onderwijsbehoeften en de leerstijl van de leerlingen in deze leeftijdscategorie. Verschillende basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs werken samen om dit nieuwe onderwijsconcept invulling te geven.