Hoeveel punten voor dubbele kinderbijslag?

Hoeveel punten voor dubbele kinderbijslag?

Bij kinderen van drie tot vijf jaar moet u op vijf of meer van de tien punten een vinkje scoren om een positief advies voor dubbele kinderbijslag in aanmerking te komen. Bij kinderen van zes tot negen jaar gaat het om een score van vier of meer punten.

Kan je dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht?

Helaas wordt de dubbele kinderbijslag niet met terugwerkende kracht toegekend. Onder bepaalde voorwaarden kan naast de dubbele kinderbijslag nog een éxtra bedrag aan kinderbijslag worden toegekend.

Waar moet je aan voldoen voor dubbele kinderbijslag?

Er zijn een aantal voorwaarden om dubbele kinderbijslag te kunnen krijgen:

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18.
  • uw kind woont minimaal 4 nachten per week thuis.
  • uw kind heeft een ziekte of aandoening.
  • uw kind heeft door die ziekte of aandoening heel veel extra zorg nodig.

Hoe te krijgen met terugwerkende kracht op kinderbijslag?

Als uw aanvraag te laat is ingediend bij de SVB, dan kan kinderbijslag met terugwerkende kracht worden toegekend. De maximaal terugwerkende kracht bedraagt één jaar. Alleen bij zeer uitzonderlijke omstandigheden zal een langere terugwerkende kracht worden gehanteerd. De kinderbijslag wordt betaald per kwartaal.

Hoeveel kinderbijslag krijg ik bij een tweede kind?

De bedragen zijn vanaf 1 januari 2022 als volgt: 0 t/m 5 jaar: 224,87 euro per kwartaal. 6 t/m 11 jaar: 273,05 euro per kwartaal. 12 t/m 17 jaar: 321,24 euro per kwartaal.

Waar heb je recht op als je een kind met autisme hebt?

Je ontvangt hulp, ondersteuning en zorg voor je kind met autisme. Die zorg kost geld en je hebt recht op een vergoeding van die hulp die je ontvangt. De vergoedingen die je hiervoor ontvangt lopen via de gemeente, je zorgverzekering, de Sociale Verzekeringsbank of via de Belastingdienst.

Hoe lang krijg je dubbele kinderbijslag?

Heeft uw thuiswonend kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar.

Wat zijn de voorwaarden voor kinderbijslag?

Voorwaarden kinderbijslag

  • U woont of werkt in Nederland. Om recht te hebben op kinderbijslag moet u in Nederland wonen of werken.
  • U heeft eigen kinderen. U kunt alleen kinderbijslag aanvragen voor uw eigen kinderen.
  • Uw kind is jonger dan 18 jaar.
  • Eigen inkomsten kind.
  • Kinderbijslag voor uitwonende kinderen.

Hoeveel kinderbijslag krijg je 2022?

Kinderbijslag bedragen eerste kwartaal 2022

Leeftijd kind Bedrag
0 t/m 5 jaar € 230,69
6 t/m 11 jaar € 280,13
12 t/m 17 jaar € 329,56

Hoeveel kinderbijslag per kind 2021?

Hoogte kinderbijslag 2021 Voor kinderen t/m 5 jaar ontvang je 221,49 euro aan kinderbijslag per kwartaal. Voor kinderen van 6 t/m 11 ontvang je 268,95 euro aan kinderbijslag per kwartaal. Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar ontvang je 316,41 euro aan kinderbijslag per kwartaal.