Hoeveel procent van de rokers stopt daadwerkelijk met roken als de praktijkondersteuner minstens een half uur de tijd neemt voor gedragsmatige ondersteuning?

Hoeveel procent van de rokers stopt daadwerkelijk met roken als de praktijkondersteuner minstens een half uur de tijd neemt voor gedragsmatige ondersteuning?

De meeste medicamenteuze behandelingen verdubbelen het aantal gestopte rokers van 7 – 10% naar 17 – 22%. Als er geen gedragsmatige ondersteuning is dan stopt 11% van de rokers; is die ondersteuning er wel dan stijgt dit aantal naar 14% (1 – 3 minuten), 19% (4 – 30 minuten) en 27% (31 – 70 minuten).

Wat zijn de cijfers over roken?

Feiten en cijfers over roken. Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rookt in 2017 bijna een kwart (23,1%). Van de volwassenen rookt 17,2% dagelijks. Meer mannen dan vrouwen roken. Ook het percentage dagelijkse rokers is hoger onder mannen dan vrouwen: 19,9 procent versus 14,5 procent.

Wat is het percentage van rokende mensen in Nederland?

Van al deze mensen rookt ongeveer 80 % dagelijks. Mannen roken meer en ook vaker dan vrouwen. Het percentage van rokende mannen ligt 7% hoger dan het percentage rokende vrouwen. De meeste rokers zijn tussen de 18 en 30 jaar. In Nederland roken ongeveer 3,5 miljoen mensen.

Wat zijn de doodsoorzaken van rokers in Nederland?

Nederland telt in totaal ruim 3,5 miljoen rokers en 2 miljoen van hen zullen door roken overlijden. Elk jaar sterven circa 20.000 mensen (bron: RIVM) als gevolg van roken en 20 tot 30 procent van alle kanker wordt veroorzaakt door roken. Roken is in Nederland een van de belangrijkste doodsoorzaken. In 2015 overleden in Nederland naar schatting

Wat is de gemiddelde volwassen roker?

Van de volwassen rokers kan 3,6 procent worden beschouwd als een zware roker met een consumptie van 20 sigaretten of meer per dag. De gemiddelde volwassen roker rookt 10,2 sigaretten per dag. Circa 20.000 rookdoden per jaar. Nederland telt in totaal ruim 3,5 miljoen rokers en 2 miljoen van hen zullen door roken overlijden.