Hoeveel procent van de bevolking heeft kinderen?

Hoeveel procent van de bevolking heeft kinderen?

Van de circa 17,5 miljoen Nederlanders is in 2021 bijna 4,9 miljoen jonger dan 25 jaar. Dit komt neer op circa 28 procent van de bevolking. Hoewel de totale bevolking over de jaren gestegen is laat het aandeel kinderen en jongeren over de laatste decennia een aanzienlijke daling zien.

Hoeveel mensen zijn kinderloos?

‘In Nederland is ongeveer 17 procent kinderloos, een verrassend hoog percentage,’ zegt onderzoekster Renske Verweij van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoeveel gezinnen met 1 kind?

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Leeftijd kind(eren) Perioden Totaal huishoudens met kinderen 1 kind (aantal)
Jongste 0-5 jaar, oudste 25 of ouder 2021
Jongste 6-11 jaar 2021 137.623
Jongste 6-11 jaar, oudste 6-11 jaar 2021 137.623
Jongste 6-11 jaar, oudste 12-17 jaar 2021

Hoeveel procent van de vrouwen krijgt een kind?

Gemiddeld kindertal stabiel Als vrouwen kinderen kregen, waren dit er veelal twee: ruim 40 procent heeft twee kinderen. Een op de vier vrouwen die geboren zijn na 1945 heeft drie of meer kinderen.

Hoe groot is de kans dat je kinderloos blijft?

Van de vrouwen die inmiddels 60 jaar zijn, is 11 procent kinderloos gebleven. Van de vrouwen die nu rond 45 jaar oud zijn, heeft 17 procent geen kinderen gekregen. Van de vrouwen die rond de 30 jaar zijn, verwacht 20 procent geen kinderen te zullen krijgen.

Hoeveel procent van de vrouwen is kinderloos?

Van de 26–30-jarige vrouwen kiest een op de vijf voor een leven zonder kinderen. Van de 56–62-jarige vrouwen is ongeveer 10 procent kinderloos gebleven. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen is de kinderloosheid hoog: ruim een kwart van de 26–35-jarige vrouwen verwacht kinder- loos te blijven.

Waarom wil jij maar 1 kind?

Niet al te veel de lasten, wel de lusten: voor ouders die graag een eigen leven houden, lijkt één kind ideaal. Je kunt de zorg verdelen, houdt meer tijd over voor jezelf, het is rustig in huis én, ook niet geheel onbelangrijk, het is financiëel gezien aantrekkelijk.

Hoeveel gezinnen met drie kinderen?

Floor en Niels Bos zijn zo’n stel met drie kinderen: ,,We hadden het gevoel dat het nog niet klaar was.” In 2001 waren in Utrecht nog 3.760 huishoudens met drie kinderen, dit jaar zijn dat er al 6.750. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die deze site heeft opgevraagd.

Hoeveel 16 en 17 jarigen in Nederland?

Nederland telde begin 2019 bijna 4,9 miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar. Onder hen waren 3,4 miljoen minderjarigen (0 tot 18 jaar) en 1,5 miljoen jongvolwassenen (18 tot 25 jaar). Het aantal kinderen van 4 tot 12 jaar bedroeg 1,5 miljoen.

Hoeveel procent van de vrouwen wordt moeder?

Door deze ontwikkelingen heeft tegenwoordig een kleiner deel van de 25-jarige vrouwen al een of meer kinderen. Begin 2010 was bijna 19 procent van de 25-jarigen moeder, begin 2019 was dat ruim 14 procent. Bij 30-jarigen is dit verschil kleiner, bijna 49 procent was moeder in 2010, tegen ruim 47 procent begin 2019.