Hoeveel patenten?

Hoeveel patenten?

Hoeveel patenten zijn er in 2020 aangevraagd en toegekend in Europa?…

Gemiddelde EU-15 NED
2016 4408 6860
2017 4535 7043
2018 4708 7142
2019 4761 6942

Wat kost een wereldwijd patent?

Kosten PCT-procedure De PCT-procedure kost tussen € 10.000 en € 15.000. Daarmee dekt u de kosten voor de internationale aanvraag en octrooigemachtigden.

Wat kost een Europees patent?

Een octrooi aanvragen in alle EU-landen afzonderlijk kost momenteel minimaal € 20.000. De aanvraagkosten van een unitair octrooi zijn lager, namelijk ongeveer € 6.000. Dit komt onder andere door de eenvoudigere aanvraag.

Wat is een octrooigemachtigde?

De octrooigemachtigde helpt u om uw uitvindingen te beschermen, door octrooien of andere vormen van bescherming aan te vragen, te handhaven en te beheren.

Hoe weet ik of een product gepatenteerd is?

Of wilt u weten of een octrooi (nog) rechtsgeldig is of wie de eigenaar is? Dan is het zeker de moeite waard om een kijkje te nemen in een octrooidatabase of octrooiregister. De vrij toegankelijke octrooipublicaties zijn een bron van technische informatie.

Hoe vind ik patenten?

Dan kunt u dit opzoeken in het Nederlands octrooiregister. In dit register vindt u informatie over Nederlandse octrooien. Bijvoorbeeld wanneer een octrooi is verleend. U kunt het Nederlands octrooiregister digitaal inzien.

Hoe zoek je patenten op?

Databanken met informatie over octrooien

  1. Raadpleeg het eRegister via het online portaal Benelux Patent Platform .
  2. Raadpleeg via deze link de Esp@cenet server van de DIE.
  3. Raadpleeg het Federated Register via het Europees Octrooiregister .
  4. Klik hier door naar Patentscope .

Hoe werkt een patent?

Een octrooi geeft u het alleenrecht over uw uitvinding. Als ’tegenprestatie’ wordt een octrooiaanvraag, waarin de aanvrager de werking van zijn uitvinding uitlegt, altijd gepubliceerd. Dat geeft anderen de gelegenheid gebruik te maken van nieuwe kennis. Dat bevordert de innovatie.

Wie heeft patent?

Definitie. Een octrooi is het exclusieve recht om anderen te verbieden een uitvinding toe te passen. Als iemand een octrooi heeft, wil dat nog niet zeggen dat hij/zij de uitvinding ook mag toepassen. Dat kan in strijd zijn met wetgeving of inbreuk maken op andermans rechten.

Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent?

U kunt uw uitvinding beschermen met een octrooi (ook wel patent genoemd). Met octrooien kunt u een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren.

Hoeveel kost een patent op een naam?

Als u in Nederland een octrooi aanvraagt, betaalt u € 80 (digitale aanvraag) of € 120 (schriftelijke aanvraag) voor het indienen van de aanvraag zelf. Bij de aanvraag hoort een verplicht onderzoek naar de stand van de techniek. Een nationaal onderzoek kost €100, een internationaal onderzoek € 794.

Wat kost een octrooigemachtigde?

Kosten octrooigemachtigde Het uurtarief is vergelijkbaar met dat van advocaten. De totale kosten hangen af van de complexiteit van uw uitvinding en de tarieven van de gemachtigde. Een Nederlandse aanvraag kost in totaal tussen de € 2.000 en € 10.000. Een octrooigemachtigde werkt niet met vaste tarieven.