Hoeveel mensen zijn afhankelijk van de voedselbank?

Hoeveel mensen zijn afhankelijk van de voedselbank?

Het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp krijgt is op de peildatum 31-12-2020 met 7,2% gestegen, tot 37.311 huishoudens. Dit zijn ruim 93.000 mensen. Het aantal kinderen dat voedselbank krijgt t/m 17 jaar steeg met 9,3% nog iets harder: tot 36.858 kinderen.

Hoeveel procent gaat naar de voedselbank?

In 96% van de gemeenten in Nederland is een voedselbank actief. De overkoepelende organisatie Voedselbanken Nederland heeft 168 leden.

Hoeveel mensen bezoeken een voedselbank 2020?

Normbedragen voedselbank per maand

personen 2017 2020
1 200 230
2 280 325
3 360 420
4 440 515

Wat voor mensen gaan naar de voedselbank?

Het wordt alleen aan mensen gegeven die geen geld hebben om het voedsel in winkels te kopen. Het gaat daarbij om alle mensen die onvoldoende geld hebben om genoeg eten te kopen. Iedereen die geen geld heeft om eten te kopen kan in aanmerking komen voor voedselgiften van de voedselbank.

Lees ook:   Waarmee kleur je epoxy?

Wie zijn de klanten van de voedselbank?

Mensen in echtscheiding, die onder druk van de bank hun huis moeten verkopen en met een restschuld opgezadeld zijn. Werknemers die door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunnen werk of van wie het contract niet verlengd wordt.

Hoeveel voedselbanken zijn er in Nederland?

Voedselbanken Nederland is de koepelorganisatie voor 171 voedselbanken. Bekijk alle feiten over de voedselbanken, onze missie, de organisatie, beeldmateriaal en nog veel meer.

Hoeveel mensen voedselbank 2020?

Ruim 37 duizend huishoudens, ofwel 93 duizend mensen, waren klant van de voedselbank in 2020. Het aantal kinderen dat voedselhulp kreeg steeg met 9,3% tot bijna 37 duizend. Het aantal vrijwilligers groeide mee, namelijk met bijna 8% ten opzichte van 2019.

Hoe werkt het bij de voedselbank?

De voedselbank collecteert voedsel en verstrekt dit aan mensen die financieel niet rondkomen. De voedselpakketten die zij uitdelen zijn bedoeld als aanvulling van voedsel en niet als vervanging.

Lees ook:   Hoe heet de Russische maffia?

Hoeveel deelnemers heeft de voedselbank in Nederland?

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. In 2020 hielp de Vereniging Voedselbanken Nederland, waarbij 172 voedselbanken in Nederland zijn aangesloten, 160.500 mensen. Dat is nog niet 1/6 van het aantal mensen dat ervoor in aanmerking zou komen.

Waar kan ik spullen inleveren voor de voedselbank?

Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde voedselbank in jouw buurt. Voedselbanken Nederland is een koepelorganisatie en heeft geen eigen uitdeelpunten. Alle lokale voedselbanken verdelen voedsel, maar lang niet allemaal verdelen ook non-food.