Hoeveel mensen werken er bij het Kadaster?

Hoeveel mensen werken er bij het Kadaster?

Jaarlijks leveren onze 1700 medewerkers bijna 26 miljoen informatieproducten aan uiteenlopende partijen als notaris, financiële instellingen en particulieren. Maar het Kadaster is ook onafhankelijk adviseur bij ruimtelijke vraagstukken.

Wat staat er allemaal in het Kadaster?

Boven de grond registreert het Kadaster gegevens van woningen, schepen, luchtvaartuigen, percelen en wegen. Onder de grond doen we dat voor netwerken van kabels en leidingen. Naast de rol van registeren, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen.

Hoe komt Kadaster aan gegevens?

Hoe kunt u gegevens bij het Kadaster opvragen? Als particulier kunt u gegevens tegen betaling opvragen via de webwinkel van het Kadaster. U kunt daar zoeken op adres. De gegevens ontvangt u in de vorm van een pdf-bestand.

Is het Kadaster een openbaar register?

Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen (vastgoed, schepen, luchtvaartuigen, topografie en coördinaatpunten). Dat is een wettelijke taak.

Wat is kavelgrootte?

De kavel is een stuk grond dat je voor een bepaald doeleinde gebruikt. Bijvoorbeeld een bouwkavel (voor huizen of bedrijfspanden) of landbouwkavel. Je kunt een kavel meestal herkennen aan omheining, bebouwing of afrastering van het stuk grond. In het kadaster staat vastgelegd wat de omvang is van een bepaalde kavel.

Waar vind ik mijn kadastrale gegevens?

U kunt met uw DigiD kosteloos al uw eigen kadastrale gegevens inzien als u zich aanmeldt op de website Mijn Overheid.nl.

Wie beheert Kadaster?

Het Kadaster is in Nederland een zelfstandig bestuursorgaan.

Hoe kom ik achter de eigenaar van een stuk grond?

Dan is dat eenvoudig te doen door twee dingen te doen.

  1. Zoek het perceelnummer op via de gratis kadasterkaart.
  2. Vraag met dit nummer een kopie van de orignele eigendomsakte of het uitreksel van de eigendomsakte op.

Waar kadastrale gegevens opvragen?

Om als particulier de gegevens van de eigenaar(s) van een onroerend goed op te vragen bij de FOD Financiën kunt u: elektronisch, via MyMinfin (externe link) of op papier een kadastraal uittreksel aanvragen (This hyperlink opens a new window). Die aanvraag moet u kunnen motiveren met een legitieme reden.

Hoe kun je zien op wiens naam een huis staat?

Het Kadaster levert naast de gratis basisgegevens zoals de WOZ-waarde en het oppervlak ook andere informatie. De eigendomsinformatie is een voorbeeld van een betaald product, voor € 2,95 (prijsstelling 2020) kom je te weten wie de werkelijke eigenaar is van het pand.

Wie heeft toegang tot het Kadaster?

De eigenaar of de huurder van een gebouw of een grond kan kosteloos en zonder schriftelijke aanvraag mondeling inlichtingen bekomen over het kadastraal inkomen, de ligging, het perceelnummer, de oppervlakte, enz. U moet wel aantonen dat u de eigenaar of de huurder bent!

Wat is een openbaar register?

Een openbaar register is een register waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven.