Hoeveel mensen gebruiken de bibliotheek?

Hoeveel mensen gebruiken de bibliotheek?

In 2018 waren ruim 3,6 miljoen mensen lid van de openbare bibliotheek. Een jaar eerder waren dat nog 3,7 miljoen mensen. Het aantal volwassenen met een bibliotheek- lidmaatschap daalde met 27 duizend en het aantal jeugdleden met 42 duizend.

Hoeveel openbare bibliotheken zijn er in Nederland?

Vanaf 2015 is het aantal (hoofd)vestigingen redelijk stabiel en schommelt het totaal aantal bibliotheeklocaties tussen de 1200 en 1300. In 2020 telde Nederland 1.209 fysiek te bezoeken bibliotheeklocaties, waaronder 757 (hoofd)vestigingen en 158 servicepunten (Van de Burgt & Van de Hoek, 2021).

Hoe zijn bibliotheken georganiseerd?

Elke gemeente beschikt over een gemeentelijke openbare bibliotheek. Dit kan zelfstandig of in samenwerkingsverband met meerdere gemeenten.

Hoeveel boeken worden er per jaar uitgeleend?

Het aantal uitgeleende e-books nam toe van bijna 3,9 miljoen in 2019 naar 5,6 miljoen vorig jaar (+45 procent).

Is een bibliotheek een vereniging?

Principeakkoord cao OB en cao SBW Principeakkoord De leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben op 13 januari 2022 met zeer ruime meerderheid (92%) dit principeakkoord goedgekeurd. Inmiddels is duidelijk dat ook de leden van FNV en CNV instemmen met het principeakkoord over de cao OB en cao SBW.

Is de bibliotheek een stichting?

Sinds 2010 treedt de VOB op als branchevereniging van de openbare bibliotheken. De besteltaken werden belegd bij het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de digitale activiteiten van de VOB werden sinds 2010 uitgevoerd door de Stichting Bibliotheek.nl (BNL) (VNG et al., 2010).

Waarom bibliotheek belangrijk?

De bibliotheek levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid te bestrijden. Of door ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. Ook stopt leren niet na de afronding van het onderwijs, maar gaat het een leven lang door.

Hoeveel boeken worden er geleend?

Door de verplichte sluiting nam het uitlenen van fysieke boeken sterk af. Het aantal uitgeleende boeken daalde van 61,1 miljoen in 2019 naar 43,4 miljoen vorig jaar (-29 procent).