Hoeveel m3 mest produceert een paard?

Hoeveel m3 mest produceert een paard?

Afhankelijk van de frequentie van mesten, soort strooisel en aantal uren weidegang zal een pony/paard tussen de 4,4 en 15 m³ stalmest produceren. Aan de opslag en afvoer van deze mest zijn regels verbonden waarbij onderscheid gemaakt word tussen hobbymatig en beroepsmatig houden van paarden.

Hoeveel paarden per hectare RVO?

Voor gangbare situaties betekent dit bijvoorbeeld 2,6 paard per hectare grasland (of 5,8 pony). Meer dieren per hectare is wel toegestaan als daarvoor voldoende mest verantwoord wordt afgevoerd.

Hoeveel poept een paard per jaar?

Re: Hoeveel poept een paard per dag, en hoeveel een shet (kilo) Zijn diverse onderzoeken over geweest en word nog steeds onderzocht: voorlopig komt men uit op gemiddeld 20 kilo per dag, afhankelijk van voeding en weer.

Hoeveel stikstof per paard?

Gebruiksnormen

dier productie per jaar (m3) kg stikstof
Pony’s met een gewicht tot ca. 250 kg 5,66 19,3
Pony’s met een gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg 9,94 33
Paarden met een gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg 12,17 40,6
Paarden met een gewicht zwaarder dan ca. 450 kg 15,77 52,6

Wat is de mestwetgeving?

De Meststoffenwet maakt een indeling naar verschillende typen meststoffen: dierlijke meststoffen, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen en anorganische meststoffen (kunstmeststoffen). Er gelden verschillende regels, voorwaarden en uitrijdperioden per meststof.

Hoe vaak mest een paard per dag?

Een paard mest ongeveer 15 keer per dag. Mest jouw paard nou vaker of juist minder vaak is dat geen reden tot paniek zolang dit maar normaal is voor jouw paard.

Hoeveel paarden mag je per hectare?

De wei moet om te beginnen groot genoeg zijn. Per paard heb je 0,5 tot 1 hectare weiland nodig als je ook de productie van het ruwvoer meerekent, anders wordt 1 hectare weiland voor vier paarden geadviseerd. Voor de opfok van jonge paarden is een oppervlakte van minimaal 2 hectare per perceel gewenst.

Hoeveel mest produceert een paard per jaar?

Een gemiddeld paard van 450 kg produceert per dag 5 tot 12 mesthopen. Dit is zo’n 24 kilo mest per dag, of 10 ton mest per jaar!

Hoeveel paarden per ha mestboekhouding?

De mestboekhouding is verplicht vanaf 350 kg stikstof (circa 6 paarden) of 3 hectare landbouwgrond.

Hoeveel Stikstofrechten per koe?

Opinie: Verkoop stikstofrechten voor minstens 1.000 euro per kilogram vergund recht. Veehouders moeten stikstofrechten voor minstens 1.000 euro per kilogram vergund recht verkopen aan bedrijven uit andere sectoren, zoals de industrie.

Wat is de mestwet?

Hoe vaak moet een paard mesten?