Hoeveel m2 mag je verharden?

Hoeveel m2 mag je verharden?

Maximum oppervlakte voor tuinverhardingen Alle verhardingen van paden, terrassen, prieeltjes, net zoals verharde vijvers en zwembaden mogen samengeteld niet meer dan 80 m² bedragen. Wil je dus nog meer verharding, dan moet je voor die extra oppervlakte wel een vergunning aanvragen.

Wat mag je in de voortuin zetten?

In het bestemmingsplan van uw gemeente is voor de voortuin vaak de bestemming ’tuin’ opgenomen met regels die geen bouwwerken toestaan in de voortuin. Dit doet de gemeente om het uiterlijk van de straat, zoals deze ooit ontworpen is, niet te laten verrommelen met een ratjetoe aan schuurtjes en bouwsels.

Wat telt niet als verharding?

verharding heeft meestal te maken met water. Als er water door de grond kan, is het geen verharding. grasdallen meestal ook niet.

Lees ook:   Hoe werd suiker vroeger genoemd?

Wat valt er onder verharding?

Voor de aanleg van een parkeerstrook zou je normalerwijze een bouwvergunning nodig hebben zodra je een verharding aanlegt. Een verharding is een constructie die dient om voldoende stabiliteit te geven.

Wat valt niet onder verharding?

Schors, houtsnippers en grind Schors en houtsnippers vallen misschien niet 100% onder de noemer “verhardingen” maar zijn zeker geschikt voor het aanleggen van tuinpaadjes of opritten. De korrelstructuur is perfect waterdoorlatend.

Wat mag wel en niet in voortuin?

U mag de bomen, struiken en haag in uw tuin niet vlakbij het erf van uw buur planten. Volgens het Veldwetboek moeten hoogstammige bomen op (minstens) 2 meter van de scheidingslijn worden geplant. Laagstammige bomen en levende hagen mogen op 50 centimeter. Plaatselijke gebruiken kunnen hier echter van afwijken.

Hoe hoog mag een fietsenhok in de voortuin zijn?

Informeer bij je gemeente of je een bouwvergunning nodig hebt en hoe hoog de fietsenbox mag worden. Sommige gemeentes zien er streng op toe dat je bouwwerk niet hoger dan 1 meter is. Je zou de fietsenstalling mede daarom ook in de voortuin kunnen laten verzinken, zodat deze niet zo hoog oogt.

Lees ook:   Wat betekent het als je kaak knakt?

Hoe hoog mag een schuurtje in de voortuin zijn?

De hoogte van een schuur mag binnen 4 meter van het hoofdgebouw niet hoger worden dan 30 cm boven de grens met de eerste verdieping. Buiten deze 4 meter mag de schuur altijd 3 meter hoog zijn en gelden specifieke regels wanneer je nog hoger wil bouwen.