Hoeveel landbouwbedrijven waren er in 2010?

Hoeveel landbouwbedrijven waren er in 2010?

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Bedrijfstypen Perioden Graasdieren Paarden en pony’s Paarden (aantal)
Totaal akkerbouwbedrijven 2010 46
Totaal akkerbouwbedrijven 2015 39
Totaal akkerbouwbedrijven 2020 34
Totaal akkerbouwbedrijven 2021 31

Hoeveel grond heeft de gemiddelde boer?

Een landbouwbedrijf heeft in 2003 een gemiddelde economische omvang van ongeveer 85 nge. In 1990 was dit 50 nge. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is gestegen van ruim 16 hectare in 1990 tot 22,5 hectare in 2003.

Hoe groot is de agrarische sector in Nederland?

In 2019 bedroeg de waarde van de totale productie van de landbouw bijna 29 miljard euro. Daarvan bestond 49,2 procent uit plantaardige productie en 38,5 procent uit dierlijke productie. Diensten en nevenactiviteiten waren goed voor de resterende 12,3 procent.

Lees ook:   Welke belasting wordt kwijtgescholden?

Hoeveel procent van Nederland is agrarische bedrijven?

In 2018 waren er 196 duizend personen werkzaam in de landbouw. Dat is 2,1 procent van de werkzame personen in alle economische activiteiten. Het aantal werkzame personen hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal banen.

Hoeveel melkveehouders zijn er in Nederland?

Het aantal melkveebedrijven nam in 2019 met meer dan 4 procent af tot 16.260. Door de fosfaatwetgeving is er sinds 2017 nauwelijks groeiruimte meer voor de bedrijven. In 2019 telde Nederland 6.200 melkveehouders met meer dan 100 melkkoeien, ruim 800 minder dan in 2016.

Hoeveel landbouwbedrijven waren er in 2016?

Van de 410.000 landbouwbedrijven in 1950 waren er in 2016 nog 55.000 over, terwijl het gemiddelde boerenbedrijf in oppervlakte groeide van ongeveer 5,7 hectare in 1950 naar 32,4 hectare in 2016.

Hoeveel grond heeft de gemiddelde Nederlander?

Dat blijkt uit cijfers en onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centrum Landbouw Onderzoek (CLO) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de totale consumptie had Nederland in 2017 volgens CLO een landgebruikvoetafdruk van 10,44 miljoen hectare ofwel 0,61 hectare per persoon.

Lees ook:   Waar bevind zich de poortader?

Hoe groot is een gemiddelde boerderij?

Het gemiddelde bedrijf telt 25 hectare… De gemiddelde grootte van onze boerderijen in 2013 bedroeg zo’n 25 hectare. Een decennia geleden was dat nog 18 hectare, in 1980 zelfs nog maar 8,4 hectare. De gemiddelde oppervlakte grond die een boer bewerkt, is dus gestegen (+40% sinds 2004 en +300% sinds 1980).

Hoeveel landbouwgrond is er in Nederland?

Van de totale oppervlakte van Nederland is 54 procent (2,2 miljoen hectare) in gebruik als landbouwterrein, en 13 procent (0,5 miljoen hectare) als bebouwingnoot1 en verkeersterrein. Bebouwd terrein bestaat voornamelijk uit woon- en bedrijventerreinen.

Hoe groot is de sector landbouw 2020?

Nederland exporteerde in 2020 voor 95,6 miljard euro aan landbouwgoederen. Dit is een lichte stijging van 1,0% ten opzichte van 2019 (94,6 miljard euro) en vooral het gevolg van een hogere wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij.

Hoeveel veeboeren in Nederland?

In 2016 waren dat er nog bijna 1,8 miljoen. Met de daling van het aantal dieren daalt ook het aantal melkveehouders. En flink ook. Het waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2020 ongeveer 15.700, terwijl dat er in het jaar 2000 nog 29.466 waren.

Lees ook:   Hoeveel krijg je voor 18 karaat goud?

Hoeveel telers zijn er in Nederland?

Het aantal telers van glasgroenten daalde vanaf 1980 van bijna 8 duizend naar 1,26 duizend in 2017, een afname van ongeveer 85 procent. De oppervlakte glasgroententeelt steeg tegelijkertijd met 7 procent naar bijna 5 duizend hectare.