Hoeveel kost het om studiejaren af te kopen?

Hoeveel kost het om studiejaren af te kopen?

De gunstmaatregel bij ambtenaren waarbij hun studiejaren automatisch meetelden voor hun pensioen, werd vanaf 2016 geleidelijk afgeschaft. Nu moeten ook zij betalen voor de afkoop van studiejaren: 1.560,60 euro per studiejaar. Per afgekocht studiejaar ontvang je als ambtenaar 1/60ste van je referentieloon.

Kan je vroeger op pensioen als je studiejaren afkoopt?

Het afkopen van studiejaren betekent niet dat u vroeger met pensioen kunt gaan. De geregulariseerde studieperioden worden uitsluitend gebruikt voor de berekening van het pensioenbedrag: deze hebben dus wel een invloed op het bedrag van uw pensioen, maar geen enkele invloed op de datum van uw vervroegd pensioen.

Welke studiejaren tellen mee voor pensioen?

Je krijgt pas een volledig pensioen als je 45 jaar hebt gewerkt. Je studiejaren tellen jammer genoeg niet mee. De regering-Michel besliste echter in 2017 dat werknemers, zelfstandigen en ambtenaren de studieperiode die leidde tot een einddiploma kunnen laten regulariseren of dus wel laten meetellen.

Lees ook:   Wat kost een buskaartje voor een kind?

Is afkopen studiejaren fiscaal aftrekbaar?

Bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar Er is voorzien in een fiscale incentive voor het afkopen van studiejaren: de bijdrage die men betaalt, ongeacht of men werknemer of zelfstandige is, is aftrekbaar als ‘niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen’ (code 1257/2257).

Hoeveel fiscaal voordeel afkopen studiejaren?

De bedragen die zijn neergeteld om de studiejaren af te kopen, zijn fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van het inkomen, krijg je tot 54,5 procent van dit bedrag terug. Wie geen belastingen betaalt, geniet (uiteraard) ook geen belastingvoordeel.

Hoeveel dagen moet ik werken voor een Pensioenjaar?

Wie 30 jaar loopbaan kan bewijzen, waarvan elk jaar 208 werkdagen telt, heeft recht op een voltijds gewaarborgd minimumpensioen. In dat geval wordt het minimumpensioen verkregen à rato van het aantal jaren met minstens 52 dagen gedeeld door 45.

Wat is pensioen afkopen?

Pensioen afkopen betekent dat je je pensioen in één keer eerder uitbetaald krijgt. Als je later dan met pensioen gaat, ontvang je dus geen maandelijkse pensioenuitkering meer van dit pensioen. Ook heeft je partner geen recht meer op het partnerpensioen als je overlijdt.

Lees ook:   Hoe lang is een Gembershot houdbaar?

Wat is het pensioensparen?

Geld van het pensioensparen is eigenlijk bestemd om opgenomen te worden op het ogenblik dat men met pensioen gaat. Dit is zo voorzien en de fiscaliteit is er ook op gericht. In principe mag je het bedrag dat je via pensioensparen opzijlegt, niet opnemen vóór je met pensioen gaat. Als je het toch doet, dan is dit altijd nadelig.

Wat is een klein pensioen?

Een klein pensioen is een uitkering tot €474,11 per jaar (1 januari 2018). Afkoop betekent dat je een bedrag ineens krijgt uitgekeerd. Je krijgt in de toekomst geen pensioen meer.

Wanneer wordt jouw pensioen afgekocht?

Als jouw pensioen wordt afgekocht, dan is je inkomen in dat jaar ineens een stuk hoger. Omdat je jaarinkomen hoger is, moet je misschien extra belasting betalen. Afkoop heeft ook gevolgen voor de eventuele toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt.

Kan ik mijn pensioen eerder uit laten betalen?

Het is niet mogelijk om uw pensioen eerder in één keer te laten uitkeren. Als u een pensioen heeft opgebouwd dat lager is dan de wettelijke afkoopgrens (€ 520,35 in 2022) dan dragen wij dit pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Lees ook:   Wat betekent lineaire regressie?

Is studiejaren afkopen interessant?

U kan uw studiejaren afkopen om uw wettelijk pensioen te verhogen. Tot einde november profiteert u zelfs van een voordeelprijs (overgangsregeling). Als u op de pensioenleeftijd geen volledige loopbaan van 45 jaar hebt, kan dat stelsel op het eerste gezicht interessant lijken.

Voor een werknemer bedraagt het belastingvoordeel op de betaalde bijdrage tussen de € 375 en € 813,75 per studiejaar (voor een zelfstandige ligt dit zelf nog hoger). De netto kost bedraagt dus tussen de € 1.125 en € 686,25 per studiejaar.