Hoeveel kost het om je naam te veranderen?

Hoeveel kost het om je naam te veranderen?

Wat kost een achternaamswijziging? Er zijn verschillende tarieven voor naamswijziging, afhankelijk van uw specifieke verzoek. Voor een meerderjarige die zijn/haar achternaam wil wijzigen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen: €835,-.

Is het mogelijk om je voornaam te veranderen?

Wilt u uw voornaam laten veranderen? Dan moet u hiervoor bij de rechtbank een verzoekschrift indienen voor het wijzigen van uw voornaam. U heeft dan een advocaat nodig.

Kan je je tweede naam veranderen?

De rechter kan op verzoek een wijziging van de voornaam/voornamen van u of uw kind gelasten. Om een wijziging te vragen, moet u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De rechter zal toetsen of er sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang voor de gevraagde naamswijziging.

Kun je zomaar je achternaam veranderen?

Alleen als u meerderjarig bent, kunt u zelf om een naamswijziging verzoeken. Dat kan, als u: Uw naam wilt wijzigen in de naam van uw ouder of verzorger. Een naamswijziging die u heeft ondergaan toen u minderjarig was, ongedaan wilt maken.

Waarom kost het geld om je naam te veranderen?

Het is een misverstand dat de kosten van het veranderen van een voornaam zouden afhangen van het aantal letters van de naam. je betaalt namelijk niet voor de letters, maar voor de behandeling van het verzoekschrift. Om een naam te veranderen is namelijk de hulp van een advocaat en van de rechtbank nodig.

Is je tweede naam je voornaam?

Het is immers geen verplichting. Is een voornaam leuk genoeg voor jullie baby, dan is dat toch ook helemaal goed. In het dagelijks leven zal je alleen de eerste naam van je kindje gebruiken. In de meeste gevallen wordt de tweede of derde naam eigenlijk nooit gebruikt, behalve voor officiële gelegenheden.

Hoe oud moet je zijn om je naam te veranderen?

Als het minderjarige kind 12 jaar of ouder is, kan het verzoek wel worden toegewezen als hij of zij de naamswijziging zelf wil. Voorwaarden zijn dat het kind zelf moet instemmen met de indiening van het verzoek en ondanks de bedenkingen van de andere ouder blijft instemmen met de wijziging.

Wat kost een extra naam?

Voornaam veranderen kosten? Een naam veranderen kost deze maand € 895,- inclusief BTW . Het enige wat daar nog bij komt is het griffierecht. Het bedrag van € 895,- is inclusief het opstellen en indienen van het verzoek en inclusief 21% BTW.

Hoe kies je een tweede naam?

Tweede naam baby kiezen: tips & inspiratie

  • Kies meer dan één naam.
  • Gebruik een familienaam.
  • Je interesses.
  • Specifieke jongens- of meisjesnaam na unisex naam.
  • Voornaam baby wordt tweede naam.
  • Klassieke babynaam met unieke naam.
  • Culturele achtergrond.
  • Je meisjes- of jongensnaam als tweede naam.

Wat moet je doen om je familienaam te veranderen?

Procedure. U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie. Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen. Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd).

Kan je je achternaam veranderen naar die van je moeder?

Sinds 1998 kunnen ouders hun kind de achternaam van de vader óf moeder geven. Deze keuze is mogelijk bij de geboorte, erkenning, adoptie en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Als meerderjarige kunt u de naamskeuze herzien en alsnog kiezen voor de naam van de andere ouder.