Hoeveel diabetes per jaar?

Hoeveel diabetes per jaar?

52.000 Nederlanders per jaar horen dat ze diabetes hebben. Dat zijn 1.000 mensen per week, 150 per dag. Negen op de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 2.

Kan je lang leven met diabetes?

De levensverwachting van mensen van 45 jaar met diabetes type 1 leven is gemiddeld 13 jaar lager dan mensen zonder diabetes. Voor een 45-jarige met diabetes type 2 is dat gemiddeld 4 jaar lager. Als mensen ouder worden blijft er een verschil in levensverwachting tussen deze groepen bestaan, maar dit wordt wel kleiner.

Hoeveel ouderen hebben diabetes?

Daarnaast zijn er 900.000 mensen van 60 jaar en ouder die een voorstadium van diabetes hebben (Impaired Glucose Tolerance) en 115.000 tot 300.000 mensen weten niet dat ze diabetes hebben. Diabetes is een ernstige chronische ziekte.

Kan je dood gaan aan suikerziekte?

Mensen met diabetes hebben een grotere kans om vroegtijdig te overlijden: voor 45- tot 70-jarigen met diabetes type 1 is de kans op overlijden vijf keer zo groot als voor mensen zonder diabetes en voor mensen met diabetes type 2 is dit twee keer zo groot.

Hoeveel mensen hebben ongemerkt diabetes?

1 op de 5 mensen met diabetes weet niet dat hij het heeft. Van de 1,2 miljoen Nederlanders met diabetes weten zo’n 200.000 mensen nog niet dat ze het hebben.

Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft diabetes?

In 2013 gaf 4,5 procent van de Nederlandse bevolking aan diabetes te hebben. Dit komt overeen met zo’n 750 duizend mensen. Diabetes type 2 komt vijf keer zo vaak voor als diabetes type 1, zo gaf 3,8 procent aan type 2 te hebben en 0,7 procent type 1.

Hoeveel mensen hebben diabetes zonder het te weten?

Van de 1,2 miljoen Nederlanders met diabetes weten zo’n 200.000 mensen nog niet dat ze het hebben. Diabetes geeft in het begin vaak alleen vage klachten. Vooral diabetes type 2, daar kun je jaren ongemerkt mee rondlopen.

Hoeveel mensen hebben er diabetes?

In 2019 waren er in de Nederlandse huisartsenpraktijken ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes bekend: 110.000 met type 1 diabetes en 1.030.000 met type 2 diabetes. Naar verwachting zal dit stijgen tot respectievelijk 130.000 en 1,3 miljoen in 2040.

Wat gebeurd er als je suiker te hoog is?

Te veel suiker in je bloed beschadigt je bloedvaten. Als je al lang aan diabetes lijdt en niet goed behandeld wordt, kan het verhoogde suikergehalte in je bloed alle kleine bloedvaatjes in je lichaam aantasten. Dat kan gevolgen hebben voor je hart- en vaatstelsel, ogen, nieren, zenuwstelsel en voeten.

Hoeveel Nederlanders hebben diabetes?

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes, dus 1 op de 14 Nederlanders. Iets meer mannen dan vrouwen. Daarnaast zijn er ook mensen die diabetes hebben, maar dit nog niet weten. Het is niet bekend hoe groot deze groep is. 53.600 Nederlanders per jaar horen dat ze diabetes hebben.

Wat is de meest voorkomende diabetes?

Bij mensen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst komt diabetes het vaakst voor. Van de mensen boven de 60 jaar heeft zelfs 37% diabetes. Bij mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst komt diabetes twee tot drie keer vaker voor dan bij autochtone Nederlanders.

Wat is de stijging van het percentage mensen met diabetes?

Het RIVM heeft berekend dat de stijging van het percentage mensen met diabetes deels te verklaren is door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing van de bevolking. Een groter deel van de stijging kan echter verklaard worden door veranderingen in leefstijl zoals de toename in overgewicht, maar ook door actievere opsporing door huisartsen.

Hoe vaak krijgen mensen met diabetes een chronische ziekte?

Zo’n 40 tot 56% van de mensen met diabetes heeft last van een of meerdere chronische complicaties van diabetes. Vaak al vóórdat de diagnose diabetes wordt gesteld. Want veel mensen lopen eerst jaren ongemerkt rond met diabetes voordat de ziekte wordt ontdekt. 10 tot 43% van de mensen met diabetes krijgt hart- en vaatziekten.