Hoeveel bestuurders moet een BV hebben?

Hoeveel bestuurders moet een BV hebben?

Elke BV heeft op zijn minst drie functies die door verschillende personen of door één persoon kunnen worden uitgevoerd: Oprichter. Bestuurder. Aandeelhouder.

Wat zijn de eisen voor een BV?

Wat zijn de eisen voor het oprichten van een BV in Nederland?

 • Notariele akte van oprichting met de daarbij behorende statuten.
 • Start-en aandelen kapitaal.
 • Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK)
 • Jaarstukken en DGA-salaris –> (Dit gebeurt na de oprichting)
 • Functies die binnen de Besloten Vennootschap bekleed zullen worden.

Waar moet ik opletten bij oprichting van BV?

Waar moet u op letten als u een BV gaat oprichten? Een notariële akte is verplicht….Daarin moeten staan:

 • De naam van de BV.
 • Doelomschrijving.
 • De te plaatsen aandelen.
 • Soorten aandelen.
 • Aandeelhouders.
 • Regels voor het overdragen van aandelen.
 • Eventueel Raad van Commissarissen.
 • Directeur.
Lees ook:   Wat te doen bij pijnlijke knie na val?

Is aandeelhouder ook bestuurder?

De meeste BV’s worden opgericht door een of twee personen die elk bestuurder zijn van de BV. Heb je minimaal 5% van de aandelen in een BV en verricht je ook werkzaamheden voor de BV (dus niet enkel als bestuurder) dan wordt je fiscaal aangemerkt als ‘directeur grootaandeelhouder.

Wie heeft zeggenschap in een BV?

Binnen de door de wet en statuten gestelde grenzen is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) het orgaan met de hoogste zeggenschap van de BV.

Hoeveel geld moet er in een BV?

Het minimale startkapitaal was tot 2012 € 18.000,-. Inmiddels bestaan er geen verplichtingen ten aanzien van het startkapitaal en kan er al een BV worden opgericht met een kapitaalstorting van slechts 1 eurocent. Deze drempelverlaging heeft het ondernemers makkelijker gemaakt om te kiezen voor de BV als rechtsvorm.

Wat zijn de voor en nadelen van een BV?

Met een BV kan je geen gebruik maken van de huidige fiscale voordelen, zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Onder €80.000,- nettowinst per jaar zijn de aftrekposten fiscaal voordeliger dan het belastingtarief voor de BV. Als je een BV opricht heb je een notaris nodig.

Lees ook:   Wat is een lumbale stenose?

Wat valt onder bestuurdersaansprakelijkheid?

Als u uw taak als bestuurder niet goed uitvoert, dan kan de rechtspersoon u aansprakelijk stellen voor de schade. Dit heet ‘interne bestuurdersaansprakelijkheid’. En kan alleen bij een ‘ernstig verwijt’. Bijvoorbeeld als u uw vereniging of bv in de problemen brengt doordat u uw administratie ernstig verwaarloost.

Is aandeelhouder ook eigenaar?

Een aandeelhouder is een natuurlijkpersoon (mensen) of een rechtspersoon die ten minste één aandeel van een vennootschap bezit. Deze vennootschap is bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. Een aandeelhouder wordt ook wel gezien als een soort ‘eigenaar’ van een vennootschap.

Wie heeft zeggenschap?

De zeggenschap van een eenmanszaak is in beginsel volledig in uw handen. Dit geldt ook voor de situatie dat u enig aandeelhouder en bestuurder bent van een besloten vennootschap (bv). Het is verstandig iemand aan te wijzen die bij uw afwezigheid de zeggenschap over uw bedrijf kan uitoefenen.

Wat houdt zeggenschap in?

Wat is zeggenschap? Het recht op zeggenschap is het recht om zelf keuzes te maken en zelf te beslissen hoe je leven eruitziet. Soms gaat het om grote beslissingen: bijvoorbeeld waar en met wie de cliënt woont, welke vrienden hij heeft of hoe hij zijn vrije tijd invult. Of welke ondersteuning hij krijgt, en waarbij.

Lees ook:   Wat staat er op de resultatenrekening?