Hoeveel arbeidsrechtbanken zijn er?

Hoeveel arbeidsrechtbanken zijn er?

Er zijn 9 arbeidsrechtbanken, namelijk in Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel Nederlandstalig, Brussel Franstalig, Eupen, Luik, Waals-Brabant en Henegouwen. Een arbeidsrechtbank kan bestaan uit één of meer afdelingen.

Hoe kan een zaak voor de arbeidsrechtbank worden gebracht?

Je brengt je zaak voor de Arbeidsrechter door een dagvaarding of een verzoekschrift. Door dit document krijgt de rechter kennis van je vordering.

Wie mag er pleiten voor de arbeidsrechtbanken?

440 Ger. W. “Vóór alle gerechten, behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, hebben alleen de advocaten het recht te pleiten. De advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist.”

Hoeveel gerechtelijke arrondissementen in België?

Sinds 1 april 2014 telt België 12 gerechtelijke arrondissementen, voordien waren er dat 27. Het gaat hier om een concretisering van de hervorming van justitie. Er zijn bovendien 187 gerechtelijke kantons, die elk over een vredegerecht beschikken.

Hoe lang duurt procedure arbeidsrechtbank?

De procedure bij de arbeidsrechtbank kan heel wat tijd in beslag nemen: de periode tussen de datum waarop je in beroep gaat en de eerste zitting van de arbeidsrechtbank kan gaan van 15 dagen tot 2 of 3 maanden.

Wat kost een procedure bij de arbeidsrechtbank?

Neen. De procedure is volledig gratis, ongeacht of de arbeidsrechtbank je gelijk geeft of niet. Je moet ook geen gerechtskosten betalen, zelfs niet als je de zaak verliest en het OCMW gelijk krijgt.

Wie mag pleiten?

“Vóór alle gerechten, behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, hebben alleen de advocaten het recht te pleiten. De advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist.” Art. 758.

Wat betekent Pleitmonopolie?

Het pleitmonopolie houdt in dat alleen de advocaten het recht hebben om te pleiten voor alle hoven en rechtbanken van het land. Het pleitmonopolie staat in artikel 440 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger. W.).