Hoelang heb je garantie op een nieuwbouwhuis?

Hoelang heb je garantie op een nieuwbouwhuis?

Garantie: in principe zes jaar In de eerste drie maanden na de oplevering vallen geconstateerde gebreken nog onder de oplevering. Na die drie maanden gaat de garantie in. De garantieduur is in principe zes jaar. Deze termijn geldt in ieder geval voor het metselwerk en lekkages.

Hoe lang Woningborg garantie?

Over het algemeen bedraagt de garantietermijn 6 jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van 10 jaar. Bepaalde onderdelen kennen een kortere garantietermijn, of zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie.

Wat te doen bij bouwproblemen?

Wat kan je doen bij een conflict met jouw aannemer?

  1. Constructieve oplossing. Start eerst met op zoek te gaan naar een constructieve oplossing.
  2. Ingebrekestelling. Het is mogelijk om de verantwoordelijke partij in gebreke te stellen.
  3. Verzoeningscommissie bouw.
  4. Arbitrage.

Wie is verantwoordelijk voor constructiefout?

Ontdek je tijdens de verbouwing of vlak erna gebreken, dan is de aannemer in principe aansprakelijk. Het gaat dan om constructiefouten die tijdens het ontwerp of de uitvoeringsfase zijn ontstaan. Hierbij moet natuurlijk wel gekeken worden of de eventuele architect de fout redelijkerwijs eerder had kunnen ontdekken.

Wie is verantwoordelijk voor bouwfouten?

De wet bepaalt dat de opdrachtgever aansprakelijk is als een bouwfout wordt veroorzaakt door fouten of gebreken in documenten (bestek, bouwtekeningen, enz.) die van de opdrachtgever afkomstig zijn.

Hoe lang heb je garantie op vloerverwarming?

Een goede garantieregeling voor vloerverwarming bestaat uit de volgende onderdelen. 50 jaar garantie op de buizen en daarvan 10 jaar garantie op gevolgschade. 5 jaar garantie op de installatie en de verdelerpomp.

Hoe lang garantie op Kitwerk?

De garantietermijn op niet waterbelast kitwerk bedraagt 2 jaar. Kitwerk dient periodiek te worden gecontroleerd op onthechting en scheurvorming.