Hoe worden dossiers bewaard?

Hoe worden dossiers bewaard?

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier in principe 20 jaar moet bewaren. Maar ook de AVG en andere specifieke wetten kunnen van toepassing zijn om te bepalen hoe lang een zorgverlener een medisch dossier moet bewaren.

Wie kan er in mijn medisch dossier inzien?

Uw zorgverlener mag uw medisch dossier inzien en gegevens uit uw medisch dossier bij een ander opvragen. Ook mag hij die gegevens met uw toestemming delen. Soms is hij verplicht uw gegevens te delen en is uw toestemming niet nodig.

Wat is een medisch dossier?

Medisch dossier. Zorgverleners, zoals huisartsen, tandartsen en specialisten, leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een medisch dossier. De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd. Dossierplicht.

Hoe lang moet uw medisch dossier worden bewaard?

Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als: 1 er een andere wettelijke bewaartermijn is; 2 dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening; 3 de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Wanneer moet u een medisch dossier bijhouden?

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Beveiliging. Ja, dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar. U heeft dan op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om correctie te vragen. Kind 16 jaar of ouder .

Welke rechten hebben patiënten bij hun medisch dossier?

De rechten van patiënten bij hun medisch dossier staan deels in de WGBO, deels in de AVG. Ook in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg zijn bepalingen opgenomen over de rechten van patiënten. Patiënten hebben het recht hun medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van hun dossier te