Hoe werkt Singulair?

Hoe werkt Singulair?

Veelgestelde vraag. Wat doet montelukast (Singulair®)? Montelukast is een medicijn dat zich bindt aan de receptor, waardoor de leukotriënen zich niet meer aan de receptor kunnen binden. Montelukast remt de vernauwing van de luchtwegen die kan optreden nadat je bent blootgesteld aan een prikkel.

Is montelukast gevaarlijk?

Montelukast, een geneesmiddel tegen astma en hooikoorts, blijkt soms ernstige bijwerkingen te veroorzaken. Die kunnen gaan van nachtmerries en slaapwandelen, over agressie en depressie tot zelfs neiging tot zelfdoding.

Kan je zomaar stoppen met montelukast?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met dit medicijn. De klachten kunnen wel terugkomen als u stopt. Raadpleeg daarom altijd uw arts als u wilt stoppen.

Wat is montelukast 10 mg?

Montelukast 10 mg Teva is een leukotrieenreceptorantagonist die bepaalde stoffen, leukotriënen genoemd, blokkeert. Leukotriënen veroorzaken vernauwing van de luchtwegen en ontsteking in de longen en kunnen leiden tot symptomen van allergie. Leukotriënen dragen ook bij aan symptomen van allergie.

Lees ook:   Is de Nederlandse taal veranderd?

Hoe lang werkt montelukast?

Kinetische gegevens

Resorptie snel.
F ca. 60–70%.
T max 2–3 uur.
V d 0,1–0,2 l/kg.
Eiwitbinding > 99%.

Hoeveel montelukast?

Zoals voorgeschreven door uw arts mag u slechts één tablet Montelukast EG per dag innemen. Zelfs als u geen symptomen heeft of als u een acute astma-aanval heeft, moet u de tablet innemen. Volwassenen en jongeren van 15 jaar en ouder: De aanbevolen dosering is één 10 mg tablet eenmaal per dag ’s avonds.

Wat is montelukast 5 mg?

Montelukast EG is een leukotrieenreceptorantagonist die bepaalde stoffen, leukotriënen genoemd, blokkeert. Hoe werkt Montelukast EG? Leukotriënen veroorzaken vernauwing en zwelling van de luchtwegen in de longen.

Hoelang mag ik fluticason gebruiken?

Voor een goed effect is het noodzakelijk dat u de neusdruppels consequent gebruikt zolang de arts voorschrijft. Vaak wordt fluticason ook gebruikt na het verwijderen van de neuspoliepen om te voorkomen dat deze weer terug komen.

Hoe vaak mag ik fluticason gebruiken?

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar: neusspray: begindosering 100 microg (2 verstuivingen ) in ieder neusgat 1×/dag, bij voorkeur ’s morgens. Zo nodig verhogen tot 2×/dag 100 microg (2 verstuivingen) in ieder neusgat, max. 200 microg (4 verstuivingen) in ieder neusgat per dag.

Lees ook:   Wat is het kaarden van wol?