Hoe werkt het Diftar systeem?

Hoe werkt het Diftar systeem?

Diftar (gedifferentieerde tarieven) is een systeem voor de inzameling van afval waarbij per huishouden of rechtspersoon geregistreerd wordt hoeveel en wat voor soort afval wordt aangeboden: Hoe meer restafval en ander slecht herbruikbaar afval een burger aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn.

Wat met vuilbak bij verhuis?

De afvalcontainers horen bij de woning. Neem ze dus niet mee naar je nieuwe adres maar laat ze staan. Op het moment dat je je verhuis meldt op het gemeentehuis (via afmeldformulier) worden je containers geblokkeerd.

Wat is het effect van afval scheiden?

Waarom wordt het ene afval gescheiden ingezameld en het andere niet? Uitgangspunt bij gescheiden inzameling is dat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken.

Lees ook:   Waarom verkleurd mijn ondergoed?

Wat is een Diftar rekening?

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Het doel van DIFTAR is afval beperken en kosten eerlijk verdelen. Wie minder afval meegeeft, moet minder betalen. Dit vormt een goede prikkel om de hoeveelheid afval daadwerkelijk te beperken.

Wat is een voordeel van de PMD zak?

Het is oké als er voedselresten in de zakjes of blikjes zitten, PMD afval wordt schoongemaakt tijdens het verwerkingsproces. Het kost onnodig water, energie én tijd om dit zelf te doen. Als je echter niet veel thuis bent of niet vaak je PMD wegbrengt, houd er dan wel rekening mee dat, hoe meer etensresten…

Wat betaal ik voor afval?

Variabele kosten per keer dat u afval aanbiedt

Soort kosten Kosten per aanbieding
Aanbieden restafval ondergrondse restafvalcontainer € 1,60
Legen van de container met restafval (140 liter) € 4,50
Legen van de container met restafval (240 liter) € 8,00

Wat is een Afvalrekening?

Lees ook:   Wat betekent GCS?

Je betaalt vooraf voor de inzameling van je afval. We stellen een startbedrag van 35 euro voor. Vanaf maart 2022 stellen we een bedrag voor dat nodig is voor jouw gezin om 6 maand lang je afval aan te bieden. We houden daarbij enkel rekening met je afvalverbruik via de restcontainer en GFT-container.

Hoe betalen Diftar?

Elk gezin betaalt een forfaitair startbedrag op een provisierekening. Telkens je afval aanbiedt worden de kosten voor de inzameling en verwerking afgetrokken van de provisierekening.

Hoeveel kost Diftar?

Het bedrag is afhankelijk van het type container: € 50 voor een of meerdere containers van 40 of 120 liter. € 100 euro per container van 240 liter.

Hoe geld op Diftar rekening zetten?

Je kan wachten tot je een betalingsuitnodiging ontvangt (per brief of per mail). Je kan ook spontaan een bedrag storten. Gebruik daarvoor de correcte gestructureerde mededeling voor jouw gezin. Je vindt de gegevens om te storten ofwel op je betalingsuitnodiging, ofwel op je afvalrekening via Mijn ILvA.

Lees ook:   Kan een wolf met een hond paren?